Cover-sakid--Workshop

SAKID Application ได้เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้กับหลากหลายองค์กร โดยเป็นทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ผ่านหัวข้อต่าง ๆ เช่น

 

– การกินอาหารให้สุขภาพดี


– การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น


– การจัดการโรงอาหารให้ดีต่อสุขภาพ


– การจัดความเครียด

 

หรือ หัวข้ออื่นๆ ทีออกแบบให้องค์กรของคุณ 

 

 ตัวอย่าง ผลงานของเรา