สวัสดิการบริษัท
URL Copied!

5 สวัสดิการบริษัทระดับโลกสุดเจ๋งที่คนรุ่นใหม่สนใจ

สำหรับคนทำงานแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าทำงานที่หนึ่ง นอกจากเนื้องานที่ท้าทายหรือตรงกับความสามารถของเขาแล้ว ก็คือ “สวัสดิการบริษัท” หรือ “Benefits” ที่บริษัทจะให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ สวัสดิการบริษัทที่ดี ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของเขาได้ คือ ปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เขาอยากร่วมงานกับบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม สวัสดิการที่เขาตามหา ไม่ใช่เพียงสวัสดิการพื้นฐานทั่วไปอย่างที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ของหลาย ๆ บริษัทคุ้นเคย แล้วสวัสดิการที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการ จะมีอะไรบ้าง? 

 

บทความนี้ได้ รวม 5 สวัสดิการสุดเจ๋งจากบริษัทระดับโลกที่คุณรุ่นใหม่สนใจ มาไว้แล้ว 

 

ความสำคัญของสวัสดิการบริษัทในปัจจุบัน

 

สวัสดิการบริษัท หมายถึง ผลประโยชน์ที่พนักงานบริษัทจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เช่น เงินโบนัส ค่าตอบแทนเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ วันหยุด ฯลฯ ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดภาระต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตของพนักงานและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น 

 

การทำงานในบริษัท

 

ในยุคปัจจุบัน เรื่องของสวัสดิการบริษัท เป็นสิ่งที่คนทำงานให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บางบริษัทอาจมีค่าตอบแทนให้น้อยกว่าอีกบริษัท แต่นำเงินส่วนนั้นมาเพิ่มสวัสดิการที่ตอบโจทย์ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ก็สามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานได้ เพราะคนทำงานจะคำนึงถึงความมั่นคงและสิทธิประโยชน์ที่ได้จากที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือมีประกันสุขภาพให้ ก็ช่วยให้คนทำงานหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล บริษัทมีค่าเทรนนิ่ง ค่าฟิตเนสให้ ก็ตอบโจทย์คนที่รักการเรียนรู้และรักสุขภาพ ฯลฯ

 

ทุกวันนี้ HR ในหลายบริษัทจึงมักนำ “สวัสดิการบริษัท” มาเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อจูงใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานด้วย โดยอาจจะแจ้งรายละเอียดสวัสดิการต่าง ๆ ที่น่าจะตอบโจทย์พวกเขาตั้งแต่โพสต์รับสมัครงาน หรือรายละเอียดบนบอร์ดประกาศรับสมัครงาน 

 

สวัสดิการบริษัท มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร

 

นอกจากสวัสดิการที่ดีจะช่วยจูงใจให้คนที่มีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงานกับบริษัทแล้ว สวัสดิการบริษัทยังมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและดีต่อองค์กรในระยะยาวอีกด้วย 

 

สรุปประโยชน์ของสวัสดิการบริษัทต่อองค์กร ดังนี้

 

– จูงใจให้คนมาสมัครงาน จากสวัสดิการที่ช่วยลดภาระในชีวิตประจำวันของพวกเขา หรือช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะต่าง ๆ ได้

 

– ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนคุณค่าองค์กร เป็นองค์กรที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมและรักองค์กร เพราะองค์กรช่วยสนับสนุนชีวิตของพวกเขา รวมถึงมีส่วนช่วยผลักดันให้พวกเขาเติบโต 

 

– สร้างความพึงพอใจและเพิ่ม Productivity ในการทำงาน จากการที่พนักงานมีภาระที่ต้องกังวลน้อยลง มีสวัสดิการที่เอื้อให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

 

– รักษาพนักงานและลดอัตราการลาออก สวัสดิการช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn Over Rate) หรือลาออกของพนักงานได้ เพราะพนักงานได้รับสวัสดิการที่ตอบโจทย์หรือให้ความมั่นคงในชีวิตกับเขาได้ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการอย่าง “โบนัส” หรือ “ค่าตอบแทนพิเศษ” (Incentive) ที่เป็นกำลังใจสำคัญให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้น 

 

5 สวัสดิการบริษัทสุดเจ๋งที่คนรุ่นใหม่สนใจ มีอะไรบ้าง

 

สวัสดิการบริษัทมีประโยชน์และความสำคัญกับองค์กรมากมายขนาดนี้ แล้วสวัสดิการไหนบ้างล่ะ? ที่จะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ หรือที่เรียกว่า “Talents” ให้อยากมาทำงานกับบริษัทของเรา 

 

สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ที่บริษัทระดับโลกใช้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ พร้อมอ้างอิงจากผลสำรวจสวัสดิการที่ต้องการจากคนทำงานกว่า 7,420 คน สรุปเป็นสวัสดิการ 5 ข้อนี้ 

 

1. ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น

 

ระบบทำงานที่ยืดหยุ่น

 

สวัสดิการแรกว่าด้วย “ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น” ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงรูปแบบและวิธีการทำงานด้วย 

 

ตั้งแต่ที่โลกเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2020 ทำให้แทบทุกประเทศต้องใช้มาตรการ Lockdown ปิดเมือง ห้ามไม่ให้ผู้คนสัญจรหรือเดินทางออกนอกบ้าน รวมไปถึงการออกไปทำงานด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home ที่กลายเป็นความคุ้นชินใหม่ในปัจจุบัน 

 

คนทำงานเริ่มปรับตัวกับการทำงานที่บ้านและทำงานแบบ Remote Working ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ​ และถึงแม้วิกฤตการณ์โรคระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่คนทำงานส่วนมากยังคง “ติดใจ” กับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (Felxible) คนทำงานสามารถทำงานจากที่ไหนของมุมโลกก็ได้ สามารถจัดสรรเวลาการทำงานของตัวเองได้ คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบการทำงานที่ต้อง Check-in / Check-out ตอกบัตรเข้าทำงาน

 

จากที่อธิบายมา สรุปได้ 2 ประเด็นที่คนรุ่นใหม่ต้องได้ ได้แก่

 

– เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible hour) สามารถทำงานตอนไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งบอกบริษัท เพียงแต่ยึดความผลลัพธ์หรือความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ (Performance Base) 

 

– รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น สามารถทำงานจากที่บ้านได้ หรือสามารถทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้ ที่เรียกว่า “Workation” 

 

2. เงินโบนัส 

 

เงินโบนัส คือ เงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานที่แยกออกจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจ่ายให้ตอนสิ้นปี ตามผลประกอบการของบริษัทหรือตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเงินโบนัสเป็นสวัสดิการอันดับต้น ๆ ที่คนทำงานมองหา 

 

สอดคล้องกับผลสำรวจจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่การจ่ายโบนัส คือ ค่าตอบแทนอันดับ 1 ที่ทำให้พนักงานรู้สึก “หัวใจพองโต” (อันดับที่ 2 และ 3 คือ การจ่ายเบี้ยขยันหรือ Incentive และค่าตอบแทนตามตำแหน่ง)  

 

จากสถิติข้างต้น ทำไมโบนัสถึงเป็นสวัสดิการที่คนทำงานมองหา? 

 

เมื่อมองในมุมของคนทำงานแล้ว “โบนัส” เปรียบเสมือนกำลังใจและถือเป็นรางวัลสำหรับความพากเพียร ความทุ่มเทที่บริษัทจะมอบให้เมื่อสิ้นปี นอกจากนี้ โบนัสที่ได้รับเป็น ‘เงินก้อนใหญ่’ สามารถช่วยพลิกสถานการณ์การเงินให้กับพนักงานได้ ไม่ว่านำไปเก็บออม ลงทุน สะสางหนี้สิน หรือใช้วางแผนการเงินสร้างความมั่นคงต่อไป ฯลฯ แตกต่างจากเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รายจ่ายประจำอย่าง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการชำระหนี้สิน

 

ส่วนในมุมของบริษัท การให้โบนัสกับพนักงานถือเป็นคำขอบคุณจากบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าบริษัทมองเห็นคุณค่า รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและอยากทุ่มเทให้บริษัท รวมไปถึงช่วยให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรนานขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn Over Rate) ซึ่งถือเป็นการรักษาบุคลากรในบริษัท หรือ ทำ Employee Retention ไปในตัว

 

3. การสนับสนุนพนักงาน (Employee Support)

 

การสนับสนุนพนักงาน หรือ Employee Support ในปัจจุบันมีความสำคัญกับองค์กรสมัยใหม่อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ คนทำงานไม่ได้มองหาแค่ความมั่นคงและงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงเท่านั้น แต่พวกเขามองหา “ความก้าวหน้า” และการเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งการสนับสนุนพนักงานที่พวกเขามองหา ก็มีในหลายแง่มุมด้วยกัน

 

– การสนับสนุนการทำงาน (Working Environment) ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาในการทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น การมีโต๊ะและเก้าอี้ทำงานที่ทำงานสบาย คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับที่ช่วยส่งเสริม Productivity 

 

– การสนับสนุนเรื่องเงิน (Financial Support) การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า สำหรับคนที่ทำงานจากที่บ้าน (WFH) หรือทำงานไปพร้อมกับท่องเที่ยว (Workation) 

 

– การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาตัวเอง คนทำงานรุ่นใหม่มองเรื่องของความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) และการพัฒนาตัวเองเป็นสำคัญ พวกเขาจะมองหาบริษัทที่มีสวัสดิการที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะตัวเองได้ เช่น มีงบค่าเรียนหรือค่าเทรนนิง (Training Budget) มีคอร์สอบรมให้เรียนฟรีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือที่ปรึกษา ฯลฯ 

 

4. ส่งเสริมสุขภาพและให้ความมั่นคง

 

สุขภาพที่ดีของพนักงานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง บริษัทส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน และในมุมของพนักงาน พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพไม่แพ้กัน

 

เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา หากบริษัทมีสวัสดิการที่ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานได้หรือมีประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ ก็จะช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจึงเป็นสวัสดิการอันดับต้น ๆ ที่คนทำงานมองหา ถือเป็นสวัสดิการที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาได้

 

และนอกจากเรื่องของประกันและค่ารักษาพยาบาลแล้ว การส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจในองค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทำได้หลากหลายวิธี เช่น

 

– การส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เช่น เข้าใช้ฟิตเนสได้ฟรี ส่งเสริมให้พนักงานชวนกันไปออกกำลังกาย

 

– การส่งเสริมการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ให้ส่วนลดพิเศษกับร้านอาหารสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ฯลฯ

 

– การติดตามความรู้สึกและดูแลจิตใจ เช่น มีโปรแกรมติดตามอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวัน มีนักจิตวิทยาที่คอยให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้หัวหน้างานสอบถามภาระงานและความกังวล ฯลฯ

 

– การเสริมสร้างความสัมพันธ์ เช่น ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร มีการถามไถ่ความรู้สึกเป็นประจำ ฯลฯ

 

ทุกวันนี้ การใส่ใจดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้โปรแกรมสุขภาพ (Wellbeing Program) ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น 

 

สะกิด แอปพลิเคชัน

ตัวอย่างการ “สะกิด” มอบหมายภารกิจ
ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจาก SAKID

 

ยกตัวอย่างเช่น มีแอปพลิเคชัน SAKID Happiness & Health Tool ที่ช่วยติดตามข้อมูลด้านสุขภาพและ “สะกิด” มอบหมายภารกิจส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้กับพนักงานแต่ละคน เช่น แข่งขันเดินหมื่นก้าว กรอกข้อมูลอาหารที่กินให้ระบบวิเคราะห์ งดดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อรับคอยน์สำหรับแลกรางวัลเป็นส่วนลดซื้อสินค้า ส่วนลดร้านอาหาร ฯลฯ

 

วิธีการส่งเสริมสุขภาพด้วยระบบการให้รางวัล จะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสนุกและตื่นเต้นเหมือนกับการเล่นเกม 

 

5. ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) และรางวัล

 

คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “ค่าตอบแทนตามผลงานและความสามารถ” หากพวกเขาทุ่มเทกับงานมากกว่าปกติ ทำงานล่วงเวลา หรือผลงานของพวกเขาประสบความสำเร็จ พวกเขาควรได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลที่มากกว่าเงินเดือนที่จ่ายตามตกลง  

 

การให้ค่าตอบแทนพิเศษ หรือที่เรียกว่า “Incentive” ถือเป็นอีกแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พนักงานทุ่มเททำงานให้กับบริษัท ซึ่งพวกเขาก็รู้สึกว่า “แฟร์” (Fair) หากบริษัทสามารถจ่ายให้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ แต่นอกเหนือจากความรู้สึกว่าแฟร์แล้ว การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษยังถือเป็นเครื่องหมาย เป็นกำลังใจจากบริษัทที่มองเห็นความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคน เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้ตาม Performance ซึ่งมาจากระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและวัดกันที่ผลงานมากกว่าเวลาหรือจำนวนวันที่เข้าทำงาน 

 

ทั้งนี้ นอกจากการให้ค่าตอบแทนพิเศษหรือ Incentive แล้ว บริษัทยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการให้รางวัลพวกเขาได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทใหญ่ ๆ ในต่างประเทศมักใช้ระบบที่เรียกว่า “Employee Recognition and Rewards” ระบบที่คอยให้รางวัลกับพนักงานแต่ละคนตาม Performance จริง ๆ ของเขา เป็นคะแนนแลกซื้อสินค้า ให้ Gift Card ส่วนลดสินค้าบนแพลตฟอร์มซื้อขาย เช่น Amazon สินค้าแบรนด์ Apple ฯลฯ

ระบบสวัสดิการ

 

ปัจจุบันในต่างประเทศนิยมใช้ระบบ Employee Recognition and Rewards  จาก 2 เจ้าใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ Worktango และ Nectar ที่บริษัททั่วไปสามารถสมัครให้กับพนักงานได้ เซตระบบการให้รางวัลและแลกรางวัลภายในแพลตฟอร์ม โดยที่บริษัทไม่ต้องยุ่งยากจัดการอะไร หรืออย่างในไทยก็มีแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพพนักงาน SAKID ที่คอยมอบหมายภารกิจให้พนักงานดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมอบคอยน์สำหรับแลกรางวัลให้

 

การให้ค่าตอบแทนพิเศษหรือให้รางวัล นอกจากจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการแสดงออกว่า บริษัท “มองเห็น” ความทุ่มเทและตั้งใจทำงานของพวกเขาด้วย 

 

สรุป

 

สวัสดิการบริษัทไม่ใช่แค่ธรรมเนียมปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่บริษัทต้องทำให้กับพนักงานตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนทำงานและการสร้างองค์กร ช่วยทั้งดึงดูดให้คนที่มีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ช่วยส่งเสริมองค์กรให้น่าอยู่และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานขึ้น

 

บริษัทของคุณสามารถเริ่มสร้างองค์กรที่มีสวัสดิการที่ดีต่อใจพนักงานได้ง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน SAKID นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี อีกสวัสดิการที่สะท้อนความห่วงใยของบริษัทให้กับทีมงานของคุณ 

บทความที่น่าสนใจ

Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »

รวม 5 หลักการปรับ “ท่านั่งทํางานที่ถูกต้อง” ลดออฟฟิศซินโดรม

ท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง ต้องนั่งยังไง? นั่งแบบไหนให้ไกลออฟฟิศซินโดรม? แนะนำ 5 หลักการที่ต้องปรับท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง พร้อมวิธีเลือกเก้าอี้และโต๊ะถูกหลัก Ergonomics

อ่านต่อ »
managing-cover-SAKID

จัดการความเสี่ยง เริ่มต้นที่สุขภาพพนักงาน

 กิจวัตรประจำวันของพนักงานออฟฟิศนอกจากจะนั่งทำงานอย่างยาวนานแล้ว สิ่งหนึ่งที่พบเจอในองค์กรเมื่อตรวจสุขภาพประจำปี นั่นก็คือ ค่าไขมันสะสมสูงอาจจะเพราะว่าการเลือกกินอาหารที่มีไขมันสูง น้ำหวาน ซึ่งอาจจะเข้าใจได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วงบ่ายๆ เหนื่อยๆ มีความเครียดในที่ทำงานจนต้องหาน้ำหวาน ขนม มากิน ผนวกกับการนั่งทำงานนานๆ ไม่ขยับตัวจนไม่เกิดการเผาผลาญของร่างกายและนี่คือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ อย่างเช่น อ้วนลงพุง ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ ไตรกลีเซอไรด์สูง เบาหวาน เป็นต้น

อ่านต่อ »
แพคเกจตรวจสุขภาพ

“แพคเกจตรวจสุขภาพ” เลือกอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด

ขอแนะนำวิธีเลือกแพคเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละคน เพราะหนึ่งในการดูแลร่างกายที่คนมักหลงลืมคือการตรวจสุขภาพประจำปี แนะนำวิธีการเลือก และแพคเกจพนักงาน

อ่านต่อ »
วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard-01

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่อง

อ่านต่อ »
work life balance คือ

Work Life Balance คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับการทำงานยุคใหม่

Work Life Balance ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนทำงานเท่านั้น เพราะบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แล้วบริษัทจะจัดการปัญหานี้อย่างไร? เข้าใจผลกระทบพร้อมไอเดียแก้ปัญหา ที่นี่

อ่านต่อ »