Sakid-ออกแบบสวัสดิการพนักงานให้ได้ใจพนักงาน
URL Copied!

ออกแบบสวัสดิการพนักงานอย่างไร ให้ได้ใจพนักงาน

               เชื่อว่าความต้องการของพนักงานแทบทุกคน จะต้องคาดหวังกับการได้รับผลตอบแทนที่ดี จากความขยันตั้งใจทำงาน โดยเฉพาะการได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเลือกที่จะทำงานกับบริษัท หรือองค์กรนั้นๆ ต่อไป ดังนั้น การทำงานของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารและ HR จะต้องเลือกวิธีการออกแบบสวัสดิการ ที่ส่งผลดีต่อพนักงาน โดยที่บริษัทไม่ได้เสียผลประโยชน์ไป เรียกว่า Win-Win กันทั้ง 2 ฝ่าย เรามาดูกันว่า ออกแบบสวัสดิการให้พนักงงานอย่างไรดี ถึงจะได้ใจพนักงาน

ทำไมการเลือกสวัสดิการให้พนักงานจึงสำคัญ

 

          แน่นอนว่า การเลือก สวัสดิการพนักงาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นั่นหมายถึง จุดเริ่มต้น ที่พนักงานเลือกเข้าทำงานกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาสมัครงาน หรือถูกเรียกสัมภาษณ์ พนักงานจะมองดูค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นหลัก บริษัทไหน ให้สวัสดิการที่น่าพึงพอใจ ก็จะเลือกทำงานกับบริษัทนั้น บริษัทต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการเป็นหลัก เพื่อความรู้สึกที่มั่นคงของพนักงาน สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร และทำให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร อุ่นใจกับสวัสดิการที่ได้รับ จนสามารถรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกันในระยะยาวได้

 

Health -benefits-SAKID

 

แนวทางการออกแบบสวัสดิการให้ได้ประโยชน์กับองค์กร และพนักงานพึงพอใจ

 

          สำหรับแนวทางการออกแบบ สวัสดิการให้พนักงาน จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร และผลประโยชน์ของพนักงานร่วมกัน โดยการออกแบบสำหรับคนยุคนี้ ควรออกแบบให้พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่

 

1.ความยืดหยุ่นในการทำงาน เป็นเทรนด์ที่ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิด ในการส่งเสริมให้พนักงาน มี Work Life Balance ในชีวิต โดยการกำหนดเวลาเข้างานที่ไม่ทำให้พนักงานเร่งรีบเกินไป และเลิกงานตรงเวลา รวมถึงการเข้าออฟฟิศที่มีความยืดหยุ่น เช่น เข้าออฟฟิศ 3 วัน Work from Home 2 วัน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องทำงานให้สำเร็จตามกรอบเวลาด้วย การยืดหยุ่นเวลา ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพวกค่าน้ำ ค่าไฟ ของบริษัทด้วยเช่นกัน

 

2.โอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน ควรมีกำลังใจในส่วนนี้ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแรงที่จะทำงานต่อไป ซึ่งถ้าพนักงานรู้ว่า สวัสดิการมีโปรโมทเลื่อนตำแหน่ง สำหรับคนทำงานดีมาตลอด เปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเงินเดือนที่มากขึ้น ก็จะมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน ทั้งนี้โอกาสก้าวหน้า ก็ควรส่งเสริมคนให้เท่าเทียมกันด้วย เพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำในองค์กร

 

3.เงินเดือนและโบนัส สวัสดิการที่พนักงานต้องการมากที่สุดในชีวิต คือเงินเดือนที่สมเหตุสมผลกับตำแหน่งงาน และโบนัสประจำปี เพื่อให้มีความรู้สึกมั่นคงต่อองค์กร จำเป็นอย่างมากที่ทุกบริษัท ต้องออกแบบเงินเดือนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่เอาเปรียบโดยให้ทำงานเยอะเกินไป แต่เงินเดือนไม่เพิ่มจนเสียสุขภาพจิต และโบนัสไม่ว่าผลประกอบการจะดีหรือไม่ ควรมีให้ เป็นสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ หรือถ้าผลประกอบการดีมาก ก็ประเมินตามการทำงานจริง เพื่อให้พนักงานอยากทำงานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

 

4.สวัสดิการด้านสุขภาพ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้สำหรับทุกองค์กร เนื่องจากพนักงานต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสมอง ในการทำงาน จึงควรมีสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคมแล้ว ควรมีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิต สวัสดิการดูแลสุขภาพจิต และคอร์สออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพนักงาน

 

5.สวัสดิการอื่นๆ นอกจากนี้ สวัสดิการที่ควรมี แล้วพนักงานพึงพอใจ อย่างเช่น วันหยุด วันลาตามกฎหมาย การสะสมวันลา ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ ค่ารักษาพยาบาลในครอบครัว เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ ทุนการศึกษาในการพัฒนาทักษะพนักงาน ทริปท่องเที่ยว เป็นต้น

 

            ทั้งหมดนี้ เป็น สวัสดิการพนักงาน ทุกคนต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณของบริษัทด้วย การออกแบบสวัสดิการ ก็ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ที่องค์กรจะไม่เสียผลประโยชน์มากไป และพนักงานก็รู้สึกดีกับสวัสดิการที่ได้รับ

สวัสดิการที่ดี ช่วยเพิ่ม Engagement ของพนักงานจริงมั้ย

 

           สวัสดิการที่ยอดเยี่ยม เพิ่ม Engagement ให้กับพนักงานได้จริง อย่างที่บอกไปว่า พนักงานทำงาน ย่อมอยากได้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ซึ่งสิ่งที่องค์กรจะได้รับจากผลของสวัสดิการที่ตอบโจทย์ ก็คือ

 

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมากขึ้น

 

 • ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น

 

 • ช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัท โดยหากพนักงานมีรักองค์กร ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ทุกงานก็จะสำเร็จได้ ไม่ว่าจะทำสินค้าหรือบริการก็เพิ่มกำไรขึ้นมาอย่างแน่นอน

 

 • ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งพนักงานที่พึงพอใจกับสวัสดิการ จะมีความสุขในการทำงาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาได้ด้วย

ตัวอย่าง สวัสดิการพนักงาน ของบริษัทต่างๆ

 

 • บริษัทเอสพี อินเตอร์แมค อยากให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วย SAKID application ซึ่งมีกิจกรรมออกกำลังกาย และอาหาร พร้อมโค้ชนักกำหนดอาหารแนะนำตลอดทั้งปีมี สลับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ไม่น่าเบื่อ

 

 • บริษัทโรช ไทยแลนด์ มีคลาสออกกำลังกายให้พนักงานทุกสัปดาห์ และกิจกรรม workshop เรื่องออฟฟิศซินโดรม และผ่อนคลายจิตใจ ทำให้พนักงานมีสุขภาพกาย และใจที่ดี

 

 • บริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จัดแข่งขันลดน้ำหนักให้พนักงานด้วย SAKID application มีโค้ชนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำในการลดน้ำหนัก พร้อมภารกิจด้านอาหารให้ทำจริง จนทำให้พนักงานลดน้ำหนักได้ และมีจัดแข่งขันก้าวเดิน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างสัมพันธ์กัน

 

 • บริษัท โคเวสโตร จัดกิจกรรมแข่งขันก้าวเดินด้วย SAKID application และให้พนักงานสามารถปรึกษานักจิตวิทยาได้ เพื่อดูแลพนักงานทั้งกาย และใจ

 

 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จัดกิจกรรมแข่งขันออกกำลังกายด้วย SAKID application ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้เข้าร่วมทั้งการวิ่ง, การออกกำลังกายประเภทอื่น ๆ แล้วยังมีภารกิจพิเศษสำหรับเก็บคะแนนเพิ่ม อาทิ เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทในการแข่งขันตีปิงปอง วิ่งระยะไกล เป็นต้น ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายสนุกขึ้น

 

            ที่สุดแล้ว การที่องค์กรและพนักงานจะทำงานร่วมกันได้ ก็ขึ้นกับปัจจัยของผลตอบแทนและสวัสดิการเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสวัสดิการที่ดีต่อพนักงาน เมื่อได้ใจพนักงานแล้ว บริษัทก็จะได้ผลประโยชน์กลับมาอย่างมหาศาลแน่นอน แล้วหากกำลังมองหาสวัสดิการด้าน Well-being สามารถปรึกษา SAKID ในการออกแบบกิจกรรมได้ เรามีทั้งการแข่งขันสุขภาพ, กิจกรรม workshop ทั้งอาหาร ออกกำลังกาย จิตใจ รวมทั้งด้านการเงิน ในการปรึกษาการวางแผนการเกษียณ

บทความที่น่าสนใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการดูแลตัวเอง องค์กรหรือบริษัทจึงควรหันมาใส่เรื่องสวัสดิการสุขภาพพนักงานกันมากขึ้น แล้วสวัสดิการสุขภาพไหนบ้างที่คนทำงานมองหา

อ่านต่อ »
Burnout

“Burnout” องค์กรควรทำอย่างไรเมื่อพนักงานหมดไฟ

Burnout สำคัญแค่ไหน รู้หรือไม่ว่านี่คือปัญหาที่บริษัททั่วโลกกำลังพบเจอมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เราควรรับมือมันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

อ่านต่อ »
Workation คือ

Workation คืออะไร จะเลือกที่เที่ยวพร้อมกับทำงานอย่างไรดี

Workation ต้องทำอย่างไรบ้าง?​ แนะนำทิปสำหรับคนทำงาน HR และองค์กร พร้อมข้อดี-ข้อเสียของ Workation จะเลือกสถานที่ Workation ที่ไหนดี ได้ทั้งเที่ยวและทำงาน

อ่านต่อ »
happinometer

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

หลายต่อหลายครั้งที่เราทำงานไปเรื่อย ๆ แล้วเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ชวนมาทำแบบประเมินวัดความสุขกับ Happinometer กัน โดยแบบประเมินนี้เหมาะกับคนทำงาน

อ่านต่อ »

แจกแจง “กิจกรรม 5 ส มีอะไรบ้าง” เพื่อการทำงานในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

เพราะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก็เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของคนในองค์กร ยิ่งสภาพแวดล้อมดี คนทำงานก็สุขภาพดีไปด้วย ลองหันมาใช้แนวคิด 5 ส. กัน

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์    🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ  

อ่านต่อ »