URL Copied!

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลก VUCA สำคัญอย่างไร? แนะนำวิธีวางแผนเบื้องต้น

นึกภาพในองค์กรที่คุณกำลังทำงาน อะไรคือทรัพยากรขององค์กรที่สำคัญและน่าลงทุนที่สุด ใช่เครื่องมือเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือทำเลทองในการตั้งออฟฟิศหรือเปล่า?

 

คำตอบที่ว่ามานั้นไม่ใช่เลย เพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กรก็คือ ‘มนุษย์’ หรือคนทำงานนี่แหละ

 

ในยุคสมัยที่ใคร ๆ ก็ครอบครองเทคโนโลยีหรือสิ่งของต่าง ๆ ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แข่งขันกันสูงคือ ‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์’ เพราะในศตวรรษที่ 21 ที่มีการผันผวน แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดายขึ้น ก็ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหมุดหมายสำคัญในหลาย ๆ องค์กร

 

โลกยุคนี้ผันผวนอย่างไร เราอยากชวนทุกคนไปเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลก VUCA กันก่อน

 

โลก VUCA คืออะไร สำคัญยังไงกับชีวิตปัจจุบัน

 

VUCA World หมายถึงโลกที่ผันผวนอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน รวมไปถึงความฉลาดของหุ่นยนต์ที่เริ่มเข้ามาแทนที่ทรัพยากรมนุษย์ ทำให้โลกที่ผันผวนนี้ส่งผลต่อการทำงานของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ คนเรียนจบปริญญาตกงานนับแสน เพราะบางทักษะอาจไม่จำเป็นกับการทำงานอีกต่อไป ในขณะที่หลักสูตรการศึกษายังไม่เปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลก

 

คำว่า VUCA เป็นคำย่อของ 4 คำที่เป็นตัวแทนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ได้แก่

 

– V มาจาก Volatility ที่หมายถึงความผันผวน คาดเดายาก อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวได้ง่าย

 

– U มาจาก Uncertainty หมายถึง ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคง และอธิบายไม่ได้

 

– C มาจาก Complexity หมายถึง ความซับซ้อน ที่มีหลายปัจจัยจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจ

 

– A มาจาก Ambiguity หมายถึง ความคลุมเครือ หาสาเหตุไม่ได้ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา

 

เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเมื่อเข้าใจสาเหตุของความผันผวนแล้ว การรับมือที่พร้อม ก็ย่อมจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ ซึ่งคำตอบในการสู้กลับของโลกที่ผันผวนเช่นนี้ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เตรียมพร้อมผ่านการเข้าอกเข้าใจ และดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงาน เพื่อให้ทั้งคนทำงานและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งนั่นเอง

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ VUCA

 

เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง?

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมนุษย์ล้วนมีสัญชาตญาณการเรียนรู้ในตัว ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลากหลายองค์กรใช้วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งขอแนะนำ 4 วิธีน่าสนใจมาเล่าให้ฟัง

 

– การฝึกพนักงานผ่านโค้ชชิ่ง ให้หัวหน้างานคอยดูแลและสอนพนักงาน ซึ่งเหมาะกับการส่งต่อทักษะจำเป็นในสายงานนั้น ๆ และทำให้หัวหน้างานได้ตรวจสอบการทำงานของตัวเองไปพร้อม ๆ กัน

 

– การวางแผนเป้าหมายร่วมกัน โดยมี HR คอยวางแผนและกำหนดเป้าหมายและให้พนักงานได้มาทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเหมาะกับงานที่มีหลาย ๆ หน้าที่และใช้หลายทักษะ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ทีมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร

 

– การตั้งโปรแกรมที่ปรึกษา คล้าย ๆ กับการโค้ชชิ่ง แต่ยังเน้นไปที่มนุษยสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษากับพนักงาน นอกจากนี้ ยังสามารถให้ที่ปรึกษากับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานสายเดียวกัน ก็ให้ดูแลกันและกันได้

 

– การสนับสนุนการศึกษาหรือคอร์สเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ ตอบรับโลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องใดก็ตาม 

 

หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

หลังจากได้รู้จักรูปแบบและสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้แล้ว ก่อนเริ่มลงมือทำจริง เราอยากชวนมาดูหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม ซึ่งหลักการนี้จะทำให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันเกินไป ในขณะเดียวกันก็สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

 

โดยหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหัวใจสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่

 

– ประเมินสถานการณ์และความต้องการของคนทำงาน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลช่วยให้วิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นยำขึ้น เช่น แอปพลิเคชัน SAKID ที่มีบริการทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อดูแลและเข้าใจพนักงานจริง ๆ 

 

– ออกแบบวิธีการให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ผ่านข้อมูลที่จัดเก็บมา

 

– ประเมินผลอย่างเหมาะสม มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับพนักงานเพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโต

 

– สรุปผลและแจ้งผลเพื่อให้เกิดการรับรู้ เพื่อต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพนักงานและองค์กร

 

การทำงานเป็นทีม

 

ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

แน่นอนว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นย่อมส่งผลดีให้กับตัวคนทำงานและองค์กรเอง เพราะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะช่วยทั้งพนักงานและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงมีการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันจนองค์กรเกิดความกลมเกลียวและพัฒนาไปข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น

 

1. ช่วยเติมทักษะใหม่ ๆ ให้คนทำงาน สร้างความรักการเรียนรู้และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง

 

2. พนักงานได้เห็นจุดเด่นหรือสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อการเติบโตในที่ทำงาน หรือความชอบของตัวเอง

 

3. องค์กรมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีศักยภาพที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้

 

4. พนักงานเห็นคุณค่าในตัวเอง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาพร้อมทำงานเพื่อองค์กรอย่างแข็งขัน

 

5. องค์กรเองสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพนักงานและตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

 

ข้อควรระวังเมื่อจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีข้อควรระวังสำคัญที่หากพลาดไป แทนที่องค์กรจะเติบโต อาจส่งผลให้องค์กรเสียหาย หรือมากที่สุดคือการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสำคัญที่สุดไป

 

โดยข้อควรระวัง ได้แก่

 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรกดดันพนักงานจนเกินไปจนเสียกำลังใจ

 

2. ควรวิเคราะห์และเก็บข้อมูลความต้องการให้ตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนาผิดจุดประสงค์ และทำให้เสียเวลาในการพัฒนาที่ไม่เกิดประโยชน์

 

3. ไม่ใช้คำพูดแง่ลบเมื่อการพัฒนาไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ แต่เน้นเสริมพลังและกระตุ้นให้พนักงานมีกำลังใจต่อไป 

 

โดย HR สามารถหาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันผู้ช่วยในการวางแผนเพื่อสุขภาพกายและใจของพนักงานไปพร้อมกันได้ เช่น แอปพลิเคชัน SAKID ที่มีทั้งการดูแลสุขภาพรายบุคคล การสร้างปฏิทินความสุขให้พนักงาน การโค้ชสุขภาพพนักงานส่วนตัว หรือแม้แต่เวิร์กชอปออนไลน์ที่ชวนพนักงานมาดูแลตัวเอง และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในโลก VUCA ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ในโลกที่ผันผวนสูงแบบโลก VUCA การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นเรื่องท้าทายขององค์กรและพนักงานมาก เพราะอาจเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่หมดยุคสมัยอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามกระแส หรือหุ่นยนต์ที่อาจมาแทนที่คนทำงาน 

 

สิ่งสำคัญคือการเข้าใจโลก VUCA อย่างถ่องแท้และเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันนี้ไป ซึ่งเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลก VUCA ได้แก่

 

– รับมือ ความผันผวน ด้วย ความคล่องตัว ผ่านการฝึกฝน พัฒนาตัวเอง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนโยบายที่ยืดหยุ่น

 

– รับมือ ความไม่แน่นอน ด้วย ความเข้าใจ ผ่านความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจกันของคนในองค์กร รวมไปถึงการจัดการที่จะสร้างให้เกิดความเข้าใจกันได้ง่ายที่สุด

 

– รับมือ ความซับซ้อน ด้วย ความชัดเจน ผ่านการให้พื้นที่การสื่อสารอย่างเท่าเทียม การสร้าง KM หรือ Knowleadge Management ขององค์กรอย่างเปิดเผย รวมไปถึงการจัดการในองค์กรที่ต้องมีความชัดเจน

 

– รับมือ ความคลุมเครือ ด้วย วิสัยทัศน์ ผ่านความหนักแน่นในจริยธรรมขององค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังต้องมีกลยุทธ์หรือการทดลองประสบการณ์กันอย่างจริงจัง

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ที่มารูปภาพ pramanaresearch.org

 

เริ่มต้นวางแผนทรัพยากรมนุษย์กัน

 

1. วางแผนเป้าหมายขององค์กรและสิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการพัฒนาในแต่ละครั้ง

 

2. พิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน คาดการณ์จำนวนทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีจำนวนเท่าไหร่ มีแผนกอะไร เพียงพอหรือยัง

 

3. ลองใช้แอปที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์สุขภาวะของคนในองค์กร เช่น SAKID

 

4. กำหนดแผนการพัฒนาตามความต้องการ

 

5. ติดตามผลและคอยปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมาย

 

6. สรุปผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาแผนในครั้งหน้า

 

สรุป

 

ในโลกที่ผันผวนอย่าง VUCA ความคล่องตัวและความเข้าอกเข้าใจพนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้ทั้งองค์กรและคนทำงานเติบโตไปพร้อมกัน 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของคนในองค์กรและพนักงาน โดยการวางแผนในยุคสมัยปัจจุบันต่างมีตัวช่วยประเมินและวิเคราะห์มากมาย อย่างแอปพลิเคชั่น SAKID ที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้ HR หรือหัวหน้าในองค์กรได้เข้าใจปัญหา อุปสรรค หรือความสุขของพนักงานได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียพนักงานจากปัญหาสุขภาพกาย ความเครียด ภาวะหมดไฟ หรือ Office Syndrome ที่เป็นปัญหาใหญ่ในโลก VUCA ที่มีการแข่งขันสูง

 

เพราะคนทำงานคือทรัพยากรทรงคุณค่าที่สุดในองค์กร ลองมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเข้าใจไปด้วยกัน

 

บทความที่น่าสนใจ

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

อ่านต่อ »

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
สุขภาพจิต พนักงาน

สุขภาพจิตพนักงาน ปัญหาซ่อนเร้นที่ต้องระวัง

เข้าใจปัญหาสุขภาพจิตในองค์กร ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงาน บริษัทหรือ HR จะมีมาตรการจัดการปัญหาอย่างไร อ่านคำแนะนำและแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิต ที่นี่

อ่านต่อ »
Cover-Sakid---Healthy-Green-Canteen-01

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

Snack bar สำหรับพนักงาน เป็นสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่ควรเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้ นม แครกเกอร์ หรือ อาหารที่มีพลังงานน้อย เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเอง

อ่านต่อ »
Cover-Burn-out-sakid

WORKSHOP BURN OUT

กิจกรรม “ภาวะหมดไฟ กับสิ่งต่างๆ”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “Burn Out”  ให้กับธนาคาร UOB โดยนักจิตวิทยา ผู้เข้าฟังจะได้ทำการสำรวจตัวเองว่าอาการนี้เรียกว่า หมดไฟ หรือเปล่า และสามารถจัดการกับความรู้สึกได้อย่างไร การจัดการความเครียดจากการทำงานเพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพใจ

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์    🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ  

อ่านต่อ »