ประเมินผลการทำงานอย่างไร-ไม่ให้ลำบากใจ-SAKID
URL Copied!

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

เมื่อฤดูประเมินมาถึง…บอสหลายคนอาจรู้สึกว่าการต้องวิจารณ์หรือพูดถึงข้อดีข้อเสียต่อหน้าคนๆ นั้นตรงๆ…เป็นเรื่องน่าอึดอัด  ส่วนในมุมมองของตัวผู้ถูกประเมินเอง  เมื่อต้องมาฟังข้อเสียหรือเรื่องแย่ๆ ของตน…บางคนก็รู้สึกมีอารมณ์  ไม่ว่าจะผิดหวัง เศร้าเสียใจ หรือโกรธ  นั่นทำให้พวกเขาพูดจาหรือแสดงท่าทีปกป้องตนเองในแบบต่างๆ  แถมไม่ใช่แค่ตอนพูดคุยประเมินกันเท่านั้น  หลังจากนั้นบางคนยังอาจแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านองค์กร ตั้งแต่มาทำงานสาย หยุดงาน จนไปถึงแสดงความก้าวร้าว  พลอยทำให้องค์กรและผู้ร่วมงานอึดอัดและเสียหายไปด้วย…เป็นเรื่องน่าลำบากใจใช่ไหม

ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนที่ถูกรัก

เวอร์จิเนีย ซาเทียร์นักจิตบำบัดได้เขียนไว้ว่า ‘Anyone who is loved, is open to change. – ใครที่รู้สึกว่าถูกรัก ย่อมยอมที่จะเปลี่ยนแปลง’  อย่างนั้นทำไมเราไม่ทำการประเมินให้เป็นการพูดคุยที่องค์กรจะสื่อถึงความใส่ใจ ความเชื่อใจ และความเคารพในตัวพนักงานล่ะ  ทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ฟังดูง่าย แต่จะเริ่มอย่างไรดี

Feedback อย่างไร ให้ได้ผล

รูปแบบการประเมินที่ยุติธรรมเน้นเป้าหมายและความรับผิดชอบของบทบาทหน้าที่พนักงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสื่อสาร  เพราะเป็นบรรทัดฐานที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้ว่าจะไปทางไหน  จากนั้นทำให้การประเมินไม่ใช่เรื่องของการตัดสินหรือพิพากษา  แต่เป็นขบวนการที่เปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและองค์กรพูดคุยกันเพื่อหาทางร่วมกันในการพัฒนาทั้งตัวพนักงานและองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น  โดยแนวทางการประเมิน มีดังนี้

 

1.จัดให้มีการประเมินกันทุกเดือน ทุกสองเดือน หรือทุกสามเดือน (แล้วแต่ขนาดและความสะดวกขององค์กร)  เพื่อให้ทั้งฝ่ายองค์กรและพนักงานได้เห็นและแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ทราบสถานะอยู่เสมอ

 

 

2.ควรจัดบรรยากาศองค์กรให้แต่ละฝ่ายสามารถพูดถึงผลงานของผู้อื่นอย่างชื่นชม  และแสดงความเห็นอกเห็นใจฝ่ายต่างๆ ที่ต้องทำงานล่วงเวลาหรือเสียสละในทางใดทางหนึ่ง  การสร้างบรรยากาศนี้อาจง่ายขึ้นหากมาจากผู้บริหารในองค์กรหรือฝ่ายบุคคลเป็นผู้เริ่ม  อาจเป็นการส่งจดหมายเวียน อีเมล์หรือมีบอร์ดแสดงความชื่นชมในผลงานหรือความเสียสละของพนักงาน

 

feedback-SAKID

 

3.การประเมินนั้นอาจมีการสลับให้พนักงานประเมินตนเองด้วย  หรือในองค์กรที่มีวุฒิภาวะสูง  เป็นไปได้มากที่จะให้พนักงานเป็นฝ่ายประเมินตนเอง  เพื่อให้เขาตระหนักรู้ว่าเขาได้ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรหรือยัง  และมีจุดไหนที่เขาสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกหรือจุดไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ  จากนั้นองค์กรก็มีหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาของแต่ละบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพิ่มเติม  การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถและให้โอกาสกับบุคลากรของตนในด้านต่างๆ 

 

feedback-1-SAKID

การสร้างบรรยากาศในการเปิดใจก็สำคัญ

           การพูดจาในระหว่างประเมินจึงเป็นเรื่องสำคัญ  และทั้งสองต้องเข้าใจว่าไม่ควรนำเรื่องที่พูดคุยกันส่วนตัวนี้ไปเปิดเผย ผู้ประเมินจะต้องสื่อถึงความใส่ใจและเชื่อใจในตัวพนักงาน  อาจเริ่มต้นด้วยการกล่าวขอบคุณความพยายามต่างๆ ของผู้ถูกประเมินในงานที่เขาทำอยู่ ในการประเมินผู้ประเมินควรเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด  เข้าใจที่จะถามคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึก  และคอยจับประเด็นเพื่อสะท้อนหรือสรุปความรู้สึกนึกคิดของผู้ถูกประเมินเพื่อให้เขารู้สึกว่าผู้ประเมินฟังและจดจำเรื่องราวของเขาอยู่  สุดท้ายร่วมกับผู้ถูกประเมินมองหาหนทางที่จะพัฒนาตนเองเพื่อโอกาสของตัวเขาเอง 

             เราจำเป็นต้องพัฒนาการประเมินให้เป็นขบวนการที่สร้างสรรค์  เป็นพื้นที่ที่องค์กรจะได้ชื่นชมพนักงานและขอบคุณสำหรับการทำงานให้อย่างต่อเนื่อง  ใช้การพูดคุยที่เป็นส่วนตัวนี้ให้พนักงานได้บอกเล่าสิ่งที่เขายังอยากจะทำหรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้น  ทำให้องค์กรสามารถเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือได้ทันท่วงที  ขบวนการที่ชัดเจนจะทำให้พนักงานเข้าใจความจริงใจและความใส่ใจขององค์กร จะนำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีของทั้งตัวพนักงานเองและบริษัท  หรือหากไม่รู้จะเริ่มสร้างบรรยากาศ positive feedback อย่างไร ก็ให้ Sakid ช่วยจัดกิจกรรม workshop ได้ จากนักจิตวิทยาผู้มากประสบการณ์

บทความที่น่าสนใจ

_เก็บออม-หรือเพิ่มรายได้-จุดไหนเราควรจะโฟกัส-SAKID

เก็บออมหรือเพิ่มรายได้ จุดไหนเราควรจะโฟกัส

 ในสถานการณ์ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2565 ที่มีจำนวนผู้สูงอายุราวร้อยละ 20-30 และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 28 ในปี 2574 จึงเป็นส่วนหนึ่งให้คนวัยทำงานเริ่มวางแผนทางการเงิน เพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่จะมาถึง ซึ่งมีทั้งเก็บออมเงินจากการทำงานในปัจจุบัน หรือเลือกที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้ แล้วแบบไหนที่ควรจะเลือกดี

อ่านต่อ »
Cover Sport day-SAKID

Sport Day กีฬาสี

กิจกรรม  Workshop “Meditationand Deep relaxation ”

เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Sport day กีฬาสีให้กับบริษัทเอสพีอินเตอร์แมค โดยได้แบ่งกิจกรรมกีฬาสีบวกกับความรู้เข้าไปผ่านเกม โดยมีนักกำหนดอาหารให้ความรู้ เช่น เกมชานม เกมวิ่งน้ำตาล โดยมีการอธิบายให้ความรู้ผ่านเกม

อ่านต่อ »

สร้างสถานที่ทำงานให้ดีต่อใจด้วย Workplace Wellness Program

Workplace Wellness Program นั้นคือสิ่งจัดการกับปัญหาของสุขภาพในที่ทำงานของพนักงาน เพราะสุขภาพไม่ได้มีเพียงร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายด้านอยู่ด้วย

อ่านต่อ »
work life balance คือ

Work Life Balance คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับการทำงานยุคใหม่

Work Life Balance ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนทำงานเท่านั้น เพราะบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แล้วบริษัทจะจัดการปัญหานี้อย่างไร? เข้าใจผลกระทบพร้อมไอเดียแก้ปัญหา ที่นี่

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์    🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ  

อ่านต่อ »
Work from Home

Work from Home เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ทุกบริษัทต้องรู้

บริษัทจะจัดนโยบาย Work From Home อย่างไร? แนะนำวิธีปรับใช้ WFH ในองค์กร ข้อดี-ข้อเสียของการ WFH สวัสดิการที่บริษัทควรมี เมื่อพนักงานไม่ได้มาทำงานที่ออฟฟิศ

อ่านต่อ »