Sakid head -ไขมันพอกตับ
URL Copied!

ทำอย่างไร เมื่อคนในองค์กรไขมันเกาะตับ

           ในปัจจุบัน พนักงานในองค์กรหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานหนักและการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบ ปัญหาสุขภาพของพนักงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ  และหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยคือ “ไขมันเกาะตับ” ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรได้อย่างมาก

ไขมันเกาะตับคืออะไร?

 

ไขมันเกาะตับ (Fatty Liver) คือภาวะที่มีไขมันสะสมในตับมากเกินไป ซึ่งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การไม่ออกกำลังกาย และโรคอ้วน หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้น เช่น ตับอักเสบและตับแข็ง

ทำไมพนักงานในองค์กรจึงมีปัญหาเรื่องไขมันเกาะตับเพิ่มมากขึ้น

 

ปัญหาเรื่องไขมันเกาะตับในพนักงานองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปัจจุบัน และนี่คือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้

 

1.การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม

 

  • อาหารจานด่วนและอาหารที่มีไขมันสูง

คนในยุคปัจจุบันมักเลือกรับประทานอาหารจานด่วนและอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไขมันสะสมในตับ

 

  • การบริโภคน้ำตาลและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

เช่น น้ำอัดลม ชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชงรสหวาน และน้ำผลไม้ มีส่วนทำให้เกิดการสะสมของไขมันในตับได้เช่นเดียวกัน

 

2.การขาดการออกกำลังกาย

 

  • วิถีชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหวมาก

การทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ และการเดินทางที่ใช้รถยนต์หรือขนส่งสาธารณะ ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีการสะสมของไขมันในร่างกายมากขึ้น

 

  • ไม่ออกกำลังกายเพิ่ม

จากการความเหนื่อยล้าของการทำงานและการเดินทาง ทำให้เมื่อถึงช่วงเวลาหลักเลิกงานและวันหยุด คนส่วนใหญ่เลือกที่จะพักผ่อนมากกว่าการออกไปออกกำลังกาย

 

3.การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

แอลกอฮอล์มีผลกระทบโดยตรงต่อตับ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นระยะเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไขมันเกาะตับและปัญหาสุขภาพตับอื่น ๆ

 

4.ความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

ความเครียดจากการทำงานมีผลต่อการเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกาย ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันมากขึ้น และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากการนอนหลับไม่เพียงพอหรือการนอนไม่หลับส่งผลให้ร่างกายมีการสะสมไขมันมากขึ้นและลดประสิทธิภาพของกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย

 

5.โรคอ้วนและโรคเบาหวาน

การมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดไขมันเกาะตับ เนื่องจากการสะสมไขมันในร่างกายมากเกินไป ไขมันเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังเท่านั้น แต่ยังสามารถสะสมในตับ ทำให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง และโรคตับอื่นๆ ได้ และในคนที่มีโรคเบาหวานและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบต่อตับและสามารถนำไปสู่การสะสมไขมันในตับได้เช่นเดียวกัน

ทำไมควรสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรของเรามีสุขภาพดี?

 

• ลดปัญหาการขาดงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เนื่องจากปัญหาเรื่องไขมันพอกตับสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆได้ เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย แต่ยังมีผลต่อการทำงาน เพิ่มอัตราการขาดงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักกงานในองค์กร

 

• สร้างความผูกพันกับองค์กร

การที่องค์กรให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการดูแล ส่งผลให้มีความพึงพอใจและความผูกพันที่ดีกับองค์กร

 

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

การมีโปรแกรมดูแลสุขภาพจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดี

วิธีที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพพนักงานองค์กรของเรา

 

กิจกรรมพนักงานบริษัท-SAKID

 

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ : จัดสัมมนาหรือเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตับ เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่ดี การลดการดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกำลังกาย

 

จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ : จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจและคำแนะนำการปรับพฤติกรรมจากนักกำหนดอาหาร

 

สนับสนุนการรับประทานอาหารสุขภาพ : จัดให้มีอาหารสุขภาพในโรงอาหาร เช่น อาหารที่มีผักผลไม้ ลดอาหารทอด และมีเมนูที่มีโปรตีนไม่ติดมัน

 

กิจกรรมลดน้ำหนักกับ SAKID : เพื่อให้พนักงานในองค์ที่มีปัญหาเรื่องภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินสามารถปรับพฤติกรรมการเลือกกินอาหาร เพิ่มการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวที่สนุกและสามารถทำตามได้ โดยจะมีการส่งภารกิจในประจำวัน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับพฤติกรรมในระยะยาวได้

 

การจัดกิจกรรม “กีฬาสี” : เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกาย และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมได้ด้วย

           การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไขมันเกาะตับและโรคอื่นๆได้ แต่ยังทำให้พนักงานมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพให้พนักงาน เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันเกาะตับ การตรวจสุขภาพประจำปี และการส่งเสริมการออกกำลังกาย จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรของเราเพิ่มมากขึ้น หรือให้ SAKID จัดแข่งขันสุขภาพ เพื่อช่วยปรับการกิน และออกกำลังกาย และสามารถวัดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของร่างกายได้ พร้อมกิจกรรมที่สนุกสนานรอคุณอยู่

บทความที่น่าสนใจ

สร้างสถานที่ทำงานให้ดีต่อใจด้วย Workplace Wellness Program

Workplace Wellness Program นั้นคือสิ่งจัดการกับปัญหาของสุขภาพในที่ทำงานของพนักงาน เพราะสุขภาพไม่ได้มีเพียงร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายด้านอยู่ด้วย

อ่านต่อ »
happinometer

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

หลายต่อหลายครั้งที่เราทำงานไปเรื่อย ๆ แล้วเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ชวนมาทำแบบประเมินวัดความสุขกับ Happinometer กัน โดยแบบประเมินนี้เหมาะกับคนทำงาน

อ่านต่อ »
มารู้จัก-Healthy-Organization-องค์กรสุขภาพดี-SAKID

มารู้จัก Healthy Organization องค์กรสุขภาพดี

จากการสำรวจสุขภาพของประชากรไทยครั้งที่ 6 ซึ่งดำเนินการในปี 2562-2563 ซึ่งประเด็นในการสำรวจครอบคลุมในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโรคที่สามารถตรวจวัดพื้นฐาน ได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย ความดันโลหิต และการตรวจวัดน้ำตาล และไขมันในเลือด เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งในวัยทำงาน และผู้สูงอาย พบว่า ปัญหาอันดับต้นของสังคมในขณะนี้คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีผลต่ออุบัติการณ์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลรักษา ในขณะที่ความสามารถในการทำงานก็ด้อยลงตามสภาพร่างกายส่งผลเสียเป็นวงกว้างทั้งแก่ตัวพนักงาน และองค์กร ดังนั้นมาตรการป้องกันและลดภาระโรคเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญมาก  

อ่านต่อ »
4 วันทำงาน -SAKID thumbnail

เมื่อ ‘น้อยกว่า’ กลายเป็น ‘มากกว่า’: 4 วันทำงานกับผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย

คุณรู้สึกว่าการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้คุณหมดแรงและขาดแรงบันดาลใจในการทำงานหรือไม่? คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกเช่นนี้ เพราะงานวิจัยล่าสุดชี้ว่า การทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์อาจเป็นคำตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังช่วยสร้างสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้พนักงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ »

Workshop สร้างสรรค์ กิจกรรมสนุก ผ่อนคลาย

เริ่มต้นคลายเครียดจากการทำงาน มาผ่อนคลาย สนุก สร้างสรรค์ และพนักกงานมีส่วนร่วมทำWorkshopไปด้วยกัน กับกิจกรรม Workshop ทำอาหารสุขภาพ ที่ง่ายทำได้เองที่บ้าน สอนจัดสวนขวดตั้งบนโต๊ะทำงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำเทียนหอมกลิ่นที่ชอบไว้จุดที่บ้าน ฯลฯ มาแต่ตัวและรับของที่ตัวเองทำกลับบ้านได้ด้วย

อ่านต่อ »
Cover-sakid-เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »