Workshop-อย่างไรให้โดนใจ-Sakid
URL Copied!

Workshop สายออฟฟิศ

Workshop สายพนักงานออฟฟิศ ที่นั่งทำงานหน้าคอมนานๆ ไม่ลุกไปไหนย่อมมีผลต่อสุขภาพแน่นอน การเสริมความรู้ด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจุดเริ่มต้นที่สามารถทำได้คือการจัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆการจัดอบรมจะช่วยปูพื้นความรู้การดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและจิตให้กับพนักงาน ให้สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ โดยทีมผู้จัด สามารถเริ่มต้นทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้

สายออฟฟิศ   

สำหรับ สายออฟฟิศ  ที่มีชายและหญิง ที่นั่งทำงานใช้สมอง หน้าคอมพิวเตอร์ สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้  

 

1.Workshop การบริหารจัดการสุขภาพทางกายในสถานที่ทำงาน

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพทางกายในสถานที่ทำงาน สอนเทคนิคการทำงานที่นั่งในท่าที่ถูกต้อง, การเคลื่อนไหวตัวให้ถูกวิธี, และการจัดการพื้นที่ที่ทำงานให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ ป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม เช่น การติดตั้งโต๊ะทำงานสำหรับยืน, การสร้างพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวเบา ๆ ระหว่างการทำงาน เป็นต้น

 

2.Workshop การบริหารจัดการความเครียดและการสร้างสมดุลในชีวิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการความเครียดและสร้างสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สอนเทคนิคการพักผ่อนและการสร้างสมดุลในชีวิต เช่น การออกกำลังกาย, การปฏิบัติธรรมชาติ เช่น โยคะ, การตั้งเป้าหมายและการวางแผนสำหรับความสำเร็จในทั้งด้านส่วนตัวและการทำงาน

 

3.Workshop การจัดการสุขภาพทางจิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพทางจิตของพนักงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียด, การสร้างสมดุลทางอารมณ์, และการพักผ่อนที่เพียงพอ เน้นไปที่การให้ความสำคัญกับการดูแลทางจิตใจ และการสร้างการมีความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน

 

4.Workshop ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาตนเอง

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเติบโตสายงานในบริษัท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตอาชีพ, การพัฒนาทักษะเชิงบุคลิก, การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ หรือ การเงินให้กับตัวเอง รวมไปถึงการวางแผนเกษียณในอนาคต

         

           ดังนั้น การจัดอบรมสุขภาพพนักงาน จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานมากนัก หากวางแผนได้ดีและมีกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน และเป็นไปตามความต้องการของพนักงานส่วนใหญ่ แน่นอนว่าจะช่วยทำให้การจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ถ้าหากคิดไม่ออกว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไร หรือหัวข้ออะไรบ้าง  สามารถปรึกษาทีมงาน SAKID application เพื่อช่วยวางแผนและดำเนินงานให้องค์กรของคุณได้ โดยที่ตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ลดเวลาการทำงานของ HR และตรงใจผู้บริหารได้แน่นอน

Cover kimbab-Sakid

WORKSHOP คิมบับสุขภาพ

กิจกรรม  “Cooking class คิมบับสุขภาพ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover-Healthy Canteen-sakid

WORKSHOP Healthy Canteen

กิจกรรม  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  SAKID ...

Cover-Sakid-Ws อาหารและหลักโภชนาการ

WORKSHOP อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง

กิจกรรม  Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลด้านอาหารการปรับใช้กับตัวเอง...

Cover -HIIT-sakid

WORKSHOP ONLINE HIIT ทำน้อยได้มาก

กิจกรรม  “HIIT ทำน้อยได้มาก” ฉบับคนไม่มีเวลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover Sport day-SAKID

Sport Day กีฬาสี

กิจกรรม  Workshop “Meditationand Deep relaxation ” เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover deep relax-SAKID

Meditation and Deep relaxation workshop

กิจกรรม  Workshop “Meditationand Deep relaxation ” เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...