เริ่มต้นดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการออกกำลังกายอย่างไร ให้เกิดการเผาผลาญ , คลาสออกกำลังกายในที่ทำงาน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และการขยับตัว ปรับท่านั่ง ท่าทางการเดิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ที่ทำให้เกิด office syndrome โดยนักกายภาพผู้ที่มีประสบการณ์

Head ws-exercise-SAKID

ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP

WS-office syndrome-SAKID

วัตถุประสงค์

 

🟠 ได้รับความรู้เชิงป้องกันด้านออฟฟิศซินโดรม

 

🟠 เพิ่มการขยับ และรู้จุดในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

Office Syndrome

 

🟠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาตร์

 

🟠 อาการบาดเจ็บ จากออฟฟิศซินโดรม

 

🟠 ท่านั่งและการยกเคลื่อนย้ายของที่ถูกต้อง

 

🟠 เคล็ดลับ การป้องกัน และรักษาอาการปวดหลังจากการทำงาน

 

🟠 อาการอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์ 

WS-YOGA-SAKID

วัตถุประสงค์

 

 🟠 ท่าเรียนโยคะ ที่สามารถจำไปเล่นเองได้

 

 🟠 เพิ่มความหยืดหยุ่นร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อย

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

YOGA CLASS

 

ออกกำลังกาย คลาสโยคะกัน 1ครั้ง ต่อสัปดาห์ เวลา 3 เดือน

 

 🟠 รู้จักการวอร์มอัพก่อนเริ่มเล่นโยคะ

 

 🟠 Begining Yoga

 

 🟠 รู้จักการ Cooldown yoga

 

 🟠 ปรับเลเวลและท่าทุกเดือน

วัตถุประสงค์

 

🟠 ได้รับความรู้ด้านการออกกำลังกาย เพื่อเผาผลาญไขมันอย่างถูกต้อง

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

Burn Your Fat

 

🟠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

 

🟠 เคล็ดลับ การออกกำลังกาย เริ่มต้นได้ง่าย ๆ วันนี้เลย

 

🟠 ออกกำลังกายด้วยกัน เพื่อเริ่มต้นเผาผลาญไขมัน

ภาพกิจกรรม WORKSHOP

Healthy Workshop

กิจกรรม  “Healthy Workshop” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ...

Read More

รายชื่อวิทยากร

นักจิตวิทยา-มนัสวี-SAKID
คุณ มนัสวี ศุระศรางค์
นักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ Eatwellconcept