ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์

ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP

วัตถุประสงค์

 

 🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไขมัน ยิ่งกินถูกยิ่งดีต่อสุขภาพ

 

🟠 ไขมันคืออะไร

 

🟠 ไขมันในอาหารมีอะไรบ้าง

 

🟠 ไขมันในร่างกาย

 

🟠 กินอย่างไร ให้ไขมันลด

วัตถุประสงค์

 

 🟠เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

เริ่มต้นสุขภาพดี ทำได้ทุกวัน

 

 🟠 เข้าใจทริคการดูแลสุขภาพง่ายๆ เริ่มต้นจากการกิน

 

 🟠 เช้า กินมั้ย ยังไงดี

 

 🟠 เที่ยงนี้ กินอะไรได้บ้าง

 

 🟠 เย็น ควรงด หรือ กินต่อ

 

 🟠เลือกของว่างอย่างไร

 

 🟠Shopping list guideline ชวนเลือกซื้อเข้าบ้าน 

 

วัตถุประสงค์

 

 🟠 เข้าใจสาเหตุ การเกิดโรคหัวใจ

 

 🟠 อ่านผลเลือดจากการตรวจร่างกายเป็นเพื่อประเมินภาวะของตัวเอง

 

 🟠 เข้าใจและสามารถเลือกกินอาหารที่มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

กินอยู่อย่างไรห่างไกลโรคหัวใจ

 

วิเคราะห์ผลเลือดได้ เข้าใจผลเป็น  เจาะลึกแนวทางการกิน

เพื่อป้องกันโรคหัวใจ

 

🟠 ลดไขมันในร่างกาย ด้วยการกิน (ให้ดี)

 

🟠 ความดันลดได้ ถ้าใจอยากพร้อม

 

Workshop เรื่องอาหารใกล้ตัวเรา

 

🟠 คำนวนพลังงานอาหารอย่างง่าย

 

🟠 Shopping อาหารอย่างไร ฮาร์ทแฮปปี้

 

ถามตอบคำถาม ทบทวนความรู้

ภาพกิจกรรม WORKSHOP

รายชื่อวิทยากร

คุณปวีณา วงศ์อัยรา
คุณสุภานัน มากรัมย์
คุณอรนันท์ เสถียรสถิตย์กุล
นักกำหนดอาหารของ Eatwellconcept