URL Copied!

WORKSHOP ONLINE Supermarket tour กับ นักกำหนดอาหาร

กิจกรรม  “Supermarket Tour

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “Supermarket Tour”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค โดย นักกำหนดอาหารได้ให้ทิคการอ่านฉลากแบบง่าย การเลือกซื้อวัตถุดิบ และอาหารสด จากตลาด ร้านค้าทั่วไป และ ร้านสะดวกซื้อ