คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
SAKID Application

กี่ยวกับ Application

SAKID application เป็นระบบส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยใช้ทฤษฎี  Gamification , Cognitive Behavioral Therapy และ Nudge Theory เพื่อให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไม่ว่าจะลดน้ำหนัก กินผักมากขึ้น เพิ่มการเดินหรือแข่งวิ่งภายในบริษัท SAKID สามารถช่วยให้ HR ของคุณสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานได้

SAKID Application สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และพนักงานของคุณคือ 
1. ลดค่าใช้จ่าย –  จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง และ การที่พนักงานมาทำงานไม่ได้งาน หรือพนักงานลาป่วย
2. ลดเวลา – จากการช่วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สามารถรายงานผลโดยตรงแก่ผู้บริหารได้เลย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – จากการที่พนักงานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้ Productivity สูงขึ้น 
4. กำไรเพิ่มขึ้น – จากการที่ค่าใช้จ่ายลดลง และ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 
5. พนักงานมีความสุขมากขึ้น – จากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร และความเป็นทีม 

SAKID Application พัฒนาจากทีมนักกำหนดอาหารของอีทเวลล์คอนเซปต์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในองค์กรมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร จากการจัดกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์จนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ที่สามารถวัดผล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดีขึ้น น้ำหนักตัวลดลง ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ลดลง 

การติดตั้ง และลงทะเบียน SAKID Application

SAKID application สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Google Play Store  และ ระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านทาง App Store  

คุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน SAKID Application ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน หรือลงทะเบียนไว้ผ่านทีมงานแอดมิน หากมีปัญหาในการลงทะเบียนคุณสามารถสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร/บริษัทของคุณ หรือติดต่อผ่าน line@sakid 
*สำหรับบางองค์กร/บริษัท อาจมีหมายเลขหรือรหัสที่สามารถเชื่อมต่อกับ Application ขององค์กร/บริษัทของคุณได้ทันที  

คุณสามารถสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร/บริษัทในเวลาทำการ หรือติดต่อผ่าน line@sakid  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ได้ทุกวัน

ได้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน SAKID Application ได้ด้วยโทรศัพท์หลายเครื่องโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในการเข้าใช้งานเพียง 1 เบอร์เท่านั้น

1.ไปที่ กรอกรหัส PIN

2.เลือก ลืมรหัส PIN

3.เลือก โทร 0959942619  หรือแจ้งผ่าน line@sakid ได้ทุกวันเวลา 9.00 – 18.00 น.  เพื่อทำการ Reset PIN ใหม่

4.หลังจากทำการรีเซตรหัส PIN ท่านสามารถตั้ง PIN ใหม่ภายใน 15 นาที

คุณสามารถแจ้งผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ หรือแจ้งผ่าน line @sakid เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันของคุณได้ 

ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application ใหม่ แล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนไว้

เริ่มต้นใช้งาน SAKID Application

1. เมื่อคุณดาวน์โหลด SAKID Application ผ่าน Play store หรือ APP Store แล้ว  

2. ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งผ่านฝ่ายทรัพยกรบุคคล หรือ ทีมงาน@sakid ไว้ 

3. รับ OTP ทางข้อความเพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน  

4. เมื่อกรอก OTP เสร็จแล้ว ระบบจะให้คุณตั้ง PIN เป็นเลข 6 หลัก  เพื่อเป็นรหัสสำหรับการเข้าสู่ SAKID Application ในครั้งถัดไป 

เมื่อคุณเข้าใช้งานแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในองค์กรได้ในวันที่เริ่มเปิดโครงการโดยสามารถกดเข้าร่วมโครงการได้ในหน้า Home 

สำหรับผู้ใช้งานระบบ IOS
1.ไปที่ ข้อมูลส่วนตัว 
2.เลือก Allow หรือ ยินยอม เพื่อให้ Application ติดตามก้าวได้ 
3.เลือก เชื่อมต่อกับ Apple Health
4.เลือก Turn All Categories On
5.เลือก Allow  

 


 
 สำหรับผู้ใช้งานระบบ Android
1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Fit
2.ลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Fit
3.เข้าแอปพลิเคชัน SAKID
4.ไปที่ ข้อมูลส่วนตัว
5.เลือก เชื่อมต่อกับ Google Fit 

6.เลือกเชื่อมต่อด้วยบัญชี Google ที่สะดวก
7.เลือกยินยอม

ฟังก์ชันการทำงานของ SAKID Application

ภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำในแต่ละวัน เพื่อให้สุขภาพดีขึ้น โดยคุณสามารถเลือกภารกิจสุขภาพหลักได้อย่างน้อย 1 ภารกิจ  และในแต่ละวันจะมีภารกิจย่อยที่ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  โดยภารกิจจะถูกตรวจและให้คะแนนภายในเวลา 10.30 น. ของวันถัดไป 

สะกิดรู้ คือ บทความทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ผู้เข้าร่วมได้เลือกไว้ในตอนเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขัน และเมื่ออ่านจบผู้เข้าร่วมจะได้รับ สะกิดคอยน์ เพื่อนำไปใช้ในการแลกรางวัลตามที่กำหนด

สะกิดแกงค์ คือ กลุ่ม / ทีม หรือ แผนกเดียวกับคุณที่ร่วมกันทำภารกิจสุขภาพ เพื่อไปแข่งกับทีม หรือหน่วยงานอื่นๆ 

คะแนนสุขภาพ (Health Score) คือ รางวัลที่ได้รับจากการทำภารกิจประจำวัน โดยเมื่อคะแนนสุขภาพถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้ น้องสะกิด ที่คุณเลือกเพิ่มระดับหรือเติบโตขึ้น โดยที่ น้องสะกิด จะเติบโตขึ้นสูงสดเมื่อมีคะแนนสุขภาพอยู่ที่ 400 คะแนน  

สะกิดคอยน์ คือ รางวัลที่จะได้รับจากการอ่านบทความผ่าน สะกิดรู้ หรือได้รับจากเพื่อนผ่าน สะกิดแก็งค์ และสะกิดคอยน์สามารถนำไปแลกรางวัลได้ตามที่กำหนด

ปฏิทินความสุข คือ ปฏิทินที่บันทึกข้อมูลการส่งภารกิจ ภารกิจพิเศษ และสะกิดสุข ของผู้เข้าร่วมที่ได้ทำการส่งภารกิจหรือบันทึกความสุขในแต่ละวัน

สะกิดสุข คือ สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นความสุขของคุณในแต่ละวัน โดยคุณสามารถบันทึกสะกิดสุขได้ผ่านปฏิทินความสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นหลากหลายหมวด 

คุณจะได้รับการจับคู่กับโค้ชได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเข้าร่วมโครงการการแข่งขันสุขภาพ หลังจากนั้นคุณสามารถพูดคุยกับโค้ชได้ผ่านช่องแชทด้านมุมบนขวาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยโค้ชจะตอบคำถามท่านผ่าน 24 ชั่วโมง  

น้องสะกิด คือ ตัวแทนของต้นไม้ที่คุณใช้คะแนนสุขภาพเลี้ยงให้น้องสะกิดเติบโตขึ้น โดยสามารถเติบโตขึ้นไปทั้งหมด 7 ระดับ 

คะแนนสุขภาพ คือ รางวัลที่จะได้รับจากการทำภารกิจประจำวัน โดยเมื่อคะแนนสุขภาพถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้ ้น้องสะกิด เพิ่มระดับหรือเติบโตขึ้น
สะกิดคอยน์ คือ  รางวัลที่จะได้รับจากการอ่านบทความผ่านสะกิดรู้ หรือได้รับจากเพื่อนผ่าน สะกิดคอยน์ สามารถนำไปแลกของรางวัลได้ตามที่องค์กร / บริษัท ของท่านกำหนดได้