Feature for Employee

Health & Happiness Tool

รายงานผลสุขภาพดิจิทัลรายบุคคลและเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ ผ่านมือถืออัตโนมัติ

1

รายงานผลสุขภาพรายบุคคล

2

บันทึกกิจกรรมประจำวันบนปฎิทิน
ความสุข

3

เชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมทางกายกับ โทรศัพท์อัตโนมัติผ่าน Apple Health หรือ Google Fit

Feature for Employee

Health Challenge

สร้างการแข่งกันสุขภาพดีกันทั้งองค์กรด้วยสะกิดแก๊ง

1

วิเคราะห์สุขภาพ การกินอาหาร
การออกกำลังกายและความสุขส่วนบุคคล

2

ภารกิจสะกิดสุขภาพพร้อมเคล็ดลับ
รายบุคคล

3

จัดการแข่งขันกับเพื่อนในทีมด้วย สะกิดแก๊ง

Feature for Employee

Personal Coach

สร้างการแข่งกันสุขภาพดีกันทั้งองค์กรด้วยสะกิดแก๊ง

1

สะกิด โค้ช ผ่านแชทผู้ช่วยวางแผนส่วนตัว

2

ภารกิจปรับการทานอาหารเฉพาะบุคคล

จากนักกำหนดอาหาร

3

ภารกิจปรับการออกกำลังกาย
จากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

feature-image

Feature for HR, Safety officer 

REAL TIME DASH BOARD 

รายงานผู้บริหารได้ทันที