เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

วัดความเสี่ยงสุขภาพการกินอาหาร การออกกำลังกาย และความสุขส่วนบุคคลผ่านแบบทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรายบุคคล

เลือกเป้าหมายของภารกิจตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนได้รายบุคคลจากคลังกว่า 1,000+ ภารกิจ

บทความสุขภาพคัดเลือกเฉพาะรายบุคคล

ทำภารกิจเป็นแก๊งแข่งขันกับเพื่อนได้อย่างง่าย ๆ 

โค้ชสุขภาพให้คำปรึกษาส่วนตัว ตอบปัญหารายบุคคล จากนักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นักจิตวิทยา

ปรับเป้าหมายของภารกิจการทานอาหารตามความต้องการจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

ปรับเป้าหมายของภารกิจการออกกำลังกายตามความต้องการจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

จัดการทีมแข่งขันภายในองค์กรของคุณด้วยตัวเอง

ระบบรีวอร์ดสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่งสะกิดคอยน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมสุขภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคของพนักงานในองค์กร

ออกแบบภารกิจพิเศษตามความต้องการ ฟรี!

จัดการแข่งขันภารกิจเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กรพร้อมอบรมการใช้งานจริง

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

วัดความเสี่ยงสุขภาพการกินอาหาร การออกกำลังกาย และความสุขส่วนบุคคลผ่านแบบทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรายบุคคล

เลือกเป้าหมายของภารกิจตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนได้รายบุคคลจากคลังกว่า 1,000+ ภารกิจ

บทความสุขภาพคัดเลือกเฉพาะรายบุคคล

ทำภารกิจเป็นแก๊งแข่งขันกับเพื่อนได้อย่างง่าย ๆ 

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

จัดการทีมแข่งขันภายในองค์กรของคุณด้วยตัวเอง

ระบบรีวอร์ดสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่งสะกิดคอยน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมสุขภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคของพนักงานในองค์กร

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

วัดความเสี่ยงสุขภาพการกินอาหาร การออกกำลังกาย และความสุขส่วนบุคคลผ่านแบบทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรายบุคคล

เลือกเป้าหมายของภารกิจตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนได้รายบุคคลจากคลังกว่า 1,000+ ภารกิจ

บทความสุขภาพคัดเลือกเฉพาะรายบุคคล

ทำภารกิจเป็นแก๊งแข่งขันกับเพื่อนได้อย่างง่าย ๆ 

โค้ชสุขภาพให้คำปรึกษาส่วนตัว ตอบปัญหารายบุคคล จากนักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นักจิตวิทยา

ปรับเป้าหมายของภารกิจการทานอาหารตามความต้องการจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

ปรับเป้าหมายของภารกิจการออกกำลังกายตามความต้องการจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

จัดการทีมแข่งขันภายในองค์กรของคุณด้วยตัวเอง

ระบบรีวอร์ดสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่งสะกิดคอยน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมสุขภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคของพนักงานในองค์กร

ออกแบบภารกิจพิเศษตามความต้องการ ฟรี!

จัดการแข่งขันภารกิจเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กรพร้อมอบรมการใช้งานจริง

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

วัดความเสี่ยงสุขภาพการกินอาหาร การออกกำลังกาย และความสุขส่วนบุคคลผ่านแบบทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรายบุคคล

เลือกเป้าหมายของภารกิจตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนได้รายบุคคลจากคลังกว่า 1,000+ ภารกิจ

บทความสุขภาพคัดเลือกเฉพาะรายบุคคล

ทำภารกิจเป็นแก๊งแข่งขันกับเพื่อนได้อย่างง่าย ๆ 

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

จัดการทีมแข่งขันภายในองค์กรของคุณด้วยตัวเอง

ระบบรีวอร์ดสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่งสะกิดคอยน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อนำไปแลกของรางวัลได้

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมสุขภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคของพนักงานในองค์กร

Feature For Employee

แดชบอร์ดฉบับง่ายรายงานผลตรวจสุขภาพพร้อมคำอธิบายและเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกได้โดยตรง

บันทึกความสุขในแต่ละวันพร้อมแสดงผลการสะสมความสุขบนปฏิทินเป็นกล่องสะสมความสุขประจำตัวคุณ

ระบบเชื่อมต่อกิจกรรมทางกายอัตโนมัติผ่าน Google Fit และ Apple Health

Feature For HR & Executives

ส่ง Notification จากส่วนกลางบนบอร์ดข่าวสารขององค์กร

ทดลองใช้งาน

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างแล้วเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด