URL Copied!

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม  2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “เรื่มต้นสุขภาพดีกับ SAKID ” ที่ฟรีสแลนด์​คัมพิน่า โดยนักกำหนดอาหารได้ให้ความรู้เรื่องอาหาร ไม่ว่าจะปรับการกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีขึ้น การเลือกใช้น้ำมันแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับอาหาร  เข้าใจเรื่องอาหารที่มาพร้อมกับโรค การปรับเลือกอาหารให้เหมาะสมกับตัวเราเอง คลาสที่สองดดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะพาสอนออกกำลังกายขยับยืดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมที่ใช้เวลาสั้นๆในที่ทำงานได้ รู้จักการออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพ สุดท้ายการแนะนำการใช้งานApp Sakid เพื่อเริ่มต้นโครงการขยับตัวเก็บก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดี

Cover -HIIT-sakid

WORKSHOP ONLINE HIIT ทำน้อยได้มาก

กิจกรรม  “HIIT ทำน้อยได้มาก” ฉบับคนไม่มีเวลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล"...

Healthy Workshop

กิจกรรม  “Healthy Workshop” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ...

Cover-Burn-out-sakid

WORKSHOP BURN OUT

กิจกรรม “ภาวะหมดไฟ กับสิ่งต่างๆ” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ...

Cover-Sakid-บางบัวทอง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง...

Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023 วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID ...

Cover-sakid-บางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา...