URL Copied!

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม  2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “เรื่มต้นสุขภาพดีกับ SAKID ” ที่ฟรีสแลนด์​คัมพิน่า โดยนักกำหนดอาหารได้ให้ความรู้เรื่องอาหาร ไม่ว่าจะปรับการกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีขึ้น การเลือกใช้น้ำมันแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับอาหาร  เข้าใจเรื่องอาหารที่มาพร้อมกับโรค การปรับเลือกอาหารให้เหมาะสมกับตัวเราเอง คลาสที่สองดดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะพาสอนออกกำลังกายขยับยืดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมที่ใช้เวลาสั้นๆในที่ทำงานได้ รู้จักการออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพ สุดท้ายการแนะนำการใช้งานApp Sakid เพื่อเริ่มต้นโครงการขยับตัวเก็บก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดี

Cover Sport day-SAKID

Sport Day กีฬาสี

กิจกรรม  Workshop “Meditationand Deep relaxation ” เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ...

Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล"...

Cover-sakid-เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ...

Cover retire-SAKID

รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคง ต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา

กิจกรรม  Workshop “รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคงต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา ” เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ...

Cover-Burn-out-sakid

WORKSHOP BURN OUT

กิจกรรม “ภาวะหมดไฟ กับสิ่งต่างๆ” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ...