เริ่มต้นดูแลสุขภาพการเงินให้กับพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการเงิน ทั้งเรื่องภาษี การแบ่งเงินเก็บออม การลงทุน การซื้อประกันให้เหมาะสมกับตัวเอง และการวางแผนเกษียณอย่างมีคุณภาพ กับนักการเงินผู้ที่มีประสบการณ์ ที่อยากให้คุณวางแผนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน

Head ws-การเงิน

ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP

วัตถุประสงค์

 

🟠 ได้รับความรู้วิธีคิดเรื่องการเก็บเงินใช้ในวัยเกษียณ

 

🟠 รู้จักการบริหารการเงิน การลงทุน 

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

เตรียมตัว เตรียมตังค์ ก่อนสู่วัยอิสระ

 

🟠 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน

 

🟠 อัตราเงินเฟ้อเกี่ยวข้องยังไง กับการเงิน

 

🟠 การคำนวณแบ่งเงินเก็บใช้นัยวัยอิสระ

 

🟠 การลงทุน ที่เหมาะสมกับตัวเอง

วัตถุประสงค์

 

 🟠 การคำนวณแบ่งเก็บออมจากรายได้

 

 🟠 รู้จักการบริหารเงินเบื้องต้น

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคง

 

 🟠 เริ่มต้นเก็บเงิน สัดส่วนที่เหมาะกับตัวเอง

 

 🟠 รู้สักนิด ภาษี เงินคืน

 

 🟠 วางแผนการลงทุน

 

 🟠เก็บเงินยังไงให้ชีวิตเกษียณสบาย

ภาพกิจกรรม WORKSHOP

Cover retire-SAKID

รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคง ต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา

กิจกรรม  Workshop “รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคงต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา ” เมื่อวันที่ 23  กันยายน...

Read More