1smart-goal-SAKID
URL Copied!

SMART GOAL ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จ

            ปีใหม่ คนใหม่ คำปณิธาน วันขึ้นปีใหม่ ที่หลายๆ คน มักตั้งใจเอาไว้ และทำรายการขึ้นมา ว่าฉันจะเปลี่ยนนู่น นี่นั่น แต่เคยมั้ยคะ ว่าพอลิสต์ หรือจดไว้แล้ว ผ่านไปไม่เท่าไหร่ ก็กลับเป็นว่าเป้าหมายนั่น ก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ลอย ๆ แต่ทำไม่ได้สักที  วันนี้ เราอยากแนะนำทุกคน ว่าควรทำอย่างไรให้เป้าหมายที่เราตั้งใจ ทำได้สำเร็จ เป็นจริงดังหวัง

รู้จักหลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART GOAL “ชัด วัดได้ ใกล้ ใช่ และมีละอ้างอิงเวลา”

เริ่มต้นเรื่องสุขภาพ หลายคนอาจมีเป้าหมายว่า อยากลดน้ำหนัก แต่ตั้งไว้แค่นั้น หากไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะทำให้เป้าหมายมีโอกาสสำเร็จได้น้อยลงมาได้  ดังนั้น เราสามารถตั้งเป้าหมายโดยใช้หลัก SMART GOAL ได้นั่นเลย

 

SMART GOAL มาจากคำย่อของภาษาอังกฤษ 5 ตัวคือ

smart-goal-5-SAKID

 

S = Specific มีความเฉพาะเจาะจง เช่น ถ้าอยากลดน้ำหนัก เราอยากจะลดด้วยวิธีการอย่างไร   เช่น ทำ IF , ออกกำลังกาย เป็นต้น

 

M = Measurable สามารถวัดได้  อาจมีคนเคยได้ยินประโยค ที่ว่า You can’t manage what you can’t measure it คำคม ที่มักกล่าวในโรงเรียนสอนธุรกิจหลากหลายโรงเรียน ที่มาจาก Peter Drucker ปรมาจารย์ด้านการบริหารจัดการ  โดย Peter Drucker  ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า หากเราไม่สามารถวัดสิ่งต่างๆ ได้ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นดีขึ้นหรือแย่ลง ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจน ก็จะทำให้เราสามารถวางแผน และวัดผลได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายได้

 

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการลดน้ำหนัก เราควรตั้งเป้าหมายว่าเราอยากลดให้เหลือเท่าไหร่ และมีการตรวจติดตามอยู่เสมอ เช่น ชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ วัดรอบเอวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือวัดองค์ประกอบร่างกาย เช่น ปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง น้ำหนักกล้ามเนื้อ หรือ ไขมันในช่องท้อง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  (ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องวัดทุกวัน เนื่องจากค่าน้ำหนักมักมีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารที่กิน ระดับน้ำ สภาพอากาศได้)  หรือถ้าเราอยากออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ก็ควรกำหนดวันว่าเราจะออกกี่วัน หรือกี่นาทีต่อสัปดาห์ และมีการติดตามหรือบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เพื่อให้เราสามารถติดตามสิ่งที่เราทำได้ 

 

A = Attainable ทำได้ การตั้งเป้าหมาย จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้  ไม่ใช่ตั้งสูงเกินไป จนเกิดอาการท้อ หรือ ตั้งต่ำเกินไป จนรู้สึกว่า ค่อยทำพรุ่งนี้ และผลัดวันไปเรื่อย ๆ

 

ยกตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายเรื่องการเก็บเงิน หากเราตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินล้านให้ได้ ภายใน 1 เดือน สำหรับใครหลายคนที่เป็นพนักงานเงินเดือน ก็อาจจะดูเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงจนเกินไป  

 

หรือ หากเราต้องการตั้งเป้าหมายเรื่องการลดน้ำหนัก หากตั้งเป้าหมายว่า จะลดน้ำหนักให้ได้ 20 กิโลกรัมใน 1 เดือน ก็จะดูเป็นเป้าหมายที่ทำได้ยาก และยังเป็นอันตรายกับร่างกายได้อีกด้วย  แต่หากอยากลดน้ำหนักลงแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้ำหนักที่เยอะ  แต่เราก็ยังสามารถตั้งเป้าหมายนั้นได้ แต่อาจจะขยับระยะเวลาหรือ Timeline ออกไป เป็นสัก 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น ก็จะทำให้ดูเป็นไปได้ ไม่อันตราย และไม่กดดันตัวเองมากเกินไป

ทริคการตั้งเป้าหมาย ลดน้ำหนัก ที่เป็นไปได้

แนะนำ เริ่มตั้งเป้าหมายจากน้ำหนักเริ่มต้นเสียก่อน โดยสามารถตั้งเป้าหมายการลดให้อยู่ที่ 5% ของน้ำหนักตั้งต้น ในช่วงแรก เนื่องจากสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน หากน้ำหนักลดลง 5% ของน้ำหนักตัวเดิม นั่นจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างเบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือดลดลงได้อย่างเห็นผล หลังจากนั้นค่อยขยับเป้าหมาย ตามที่เราตั้งใจไว้ได้ 

 

น้ำหนักเกิน-SAKID

 

ทริคการตั้งเป้าหมาย ออกกำลังกาย ที่เป็นไปได้

เพื่อสุขภาพที่ดี แนะนำเริ่มต้นการออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ดังนั้น เราอาจเริ่มตั้งเป้าหมายจากตรงนี้ก่อนก็ได้ 

R = Relevant การตั้งเป้าหมายครั้งนี้ จำเป็นต้องสัมพันธ์ กับเป้าหมายใหญ่ หรือคุณค่าในชีวิตที่เรายึดถือ เพราะถ้าหากไม่สัมพันธ์ นั่นอาจทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จ เนื่องจากเราอาจไม่มีแรงใจมากพอที่จะทำนั่นเอง 

         ลองจากเริ่มถามตัวเอง ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าอยากลดน้ำหนัก นั่นเพราะอะไร เช่น เจ็บเข่า น้ำตาลสูง มีปัญหากรดไหลย้อน หรืออยากดูดี  หากมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายที่เรายึดถือ นั่นจะทำให้การทำตามแผนที่วางไว้ เป็นไปได้อย่างดี แต่หากเราตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินเก็บเกษียณเพิ่มขึ้น เป็นหลัก การตั้งเป้าหมายด้านลดน้ำหนักอาจไม่ใช่ลำดับความสำคัญลำดับต้นๆ ก็ได้   

T = Timely  มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น ภายใน กี่เดือน , วันไหนบ้าง เป็นต้น  หากสามารถลงตารางได้จะยิ่งทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ง่ายมากขึ้น เช่น จะออกกำลังกาย ทุกเย็นวันพุธ ศุกร์ เสาร์ เป็นระยะเวลา 45 นาทีต่อครั้ง หากเรากำหนด และลงตารางไว้แล้วจะทำให้วางแผนการใช้เวลาได้เหมาะสม เพราะมีสิ่งที่ให้ความสำคัญที่ต้องการทำให้เสร็จวางไว้ก่อนแล้วนั่นเอง  หรือเราสามารถตั้งเป้าหมายเป็นระยะเวลาก็ได้ เช่น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้เราเห็น ภาพการเปลี่ยนแปลง และมีกำลังใจในการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ นั่นเอง

         ลองนำหลัก SMART GOAL ไปตั้งเป้าหมายกันนะคะ ไม่ว่าเป้าหมายหลักของเราจะเป็นอะไร ด้านสุขภาพ การเงิน ความสัมพันธ์  การทำงาน สิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้หลัก SMART GOAL มาใช้ได้  และสร้างเป็นสมดุลชีวิต ในแบบฉบับของเราได้นั่นเอง  

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายส่วนตัว 

 

1. ฉันจะลดสัดส่วนไขมันไม่ให้เกิน 20% ภายใน 1 ปี โดยการ

-วิ่งบนลู่ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน อังคาร – เสาร์

-คุมน้ำหวานไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (200 ml)

-ดื่ม แอลกอฮอล์ไม่เกิน 2 Drink ต่อเดือน

 

2.ฉันจะลดรค่ายูริคในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 1 ปี ดังนี้

-คุมน้ำหวานไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (200 ml)

-คุมผลไม้ไม่เกิน 2 กำปั้นต่อวัน

-ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 2 ลิตร ต่อวัน

-ดื่ม แอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 Drink ต่อเดือน หรือเลือกดื่มแบบ Non alcohol แทน

 

3.ฉันจะเก็บสะสมเงินเกษียณเพิ่มขึ้นให้อย่างน้อย 300,000 บาท ภายใน 1 ปี โดยการ

-ซื้อกองทุน RMF วันเงินเดือนออก 25,000 บาทต่อเดือน

-อ่านทบทวน และติดตามผลตอบแทนจากกองทุน ตามเป้าหมายที่วางไว้ เดือนละ 1 ครั้ง

 

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำงานของแผนก

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ

1.ฉันจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยการให้พนักงานลดน้ำหนักได้อย่างน้อย 5% ภายใน 3 เดือน โดยให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยการ

-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส

-จัดกิจกรรมแข่งสะสมก้าวเดิน อย่างน้อย 5,000 ก้าวต่อวัน

-จัดให้มีการให้คำแนะนำโดยนักกำหนดอาหารส่วนบุคคล กับพนักงานอย่างน้อย 2 Session ต่อปี

-มีของรางวัลด้านสุขภาพกระตุ้นพนักงาน อย่างน้อย 5,000 บาทต่อไตรมาส

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.ฉันจะเพิ่ม Employee Engagement ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างน้อย 10% โดยการ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี โดยนักจิตวิทยา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส

-จัดกิจกรรมกีฬาสี สามัคคี 1 ครั้ง

-จัดร่วมบริจาคเงิน จากการสะสมก้าวเดินของพนักงาน 1 ครั้ง

-สร้างพื้นที่กลุ่มสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

-จัด Board game day ทุกวันศุกร์ หลังเลิกงาน

 

           การเลือกใช้แนวคิด SMART GOAL ในการตั้งเป้าหมายและทำตามไปสู่จุดหมายนั้น ไม่ว่าเป้าหมายหลักของเราจะเป็นอะไร ด้านสุขภาพ การเงิน ความสัมพันธ์  การทำงาน ก็สามารถทำได้

           สำหรับบริษัทหรือองค์กรไหน ที่มีเป้าหมายด้านสุขภาพพนักงานแล้ว กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่จะมาช่วยทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้   SAKID สามารถช่วยคุณได้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพสำหรับองค์กร ที่จะมาช่วยออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงานโดยวิเคราะห์จากข้อมูลสุขภาพพนักงานและวัฒนธรรม ความคิดเห็น ทั้งด้าน อาหาร ออกกำลังกาย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยผู้เชี่ยวชาญ นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจิตวิทยา และ นักกายภาพ ให้พนักงานทุกคนสุขภาพดีและทำงานอย่างมีความสุขรอบด้าน

บทความที่น่าสนใจ

Employee Assistance Program ช่วยคุณได้อย่างไร

Employee Assistance Program ยุคใหม่ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Employee Assistance Program คือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วนรายล้อมตัวพนักงาน ช่วยทำให้ปัญหาต่าง ๆ ของเขาดีขึ้น แต่ดียังไง มาดูกัน

อ่านต่อ »
Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์ 🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ รายระเอียดกิจกรรม ไขมัน

อ่านต่อ »
Happy Workplace

Happy Workplace สร้างองค์กรอย่างไรให้เต็มไปด้วยความสุข

ชวนมาแก้ปัญหาพนักงานเบิร์นเอาต์ด้วย ‘องค์กรแห่งความสุข’ หรือ Happy Workplace ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเมื่อองค์กรมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนทำงานมีความสุข

อ่านต่อ »
Cover-Pmat-2022

HR tech Thailand 2022

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2022

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565  SAKID  ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น “สะกิด” ในงาน HR Tech เพื่อแนะนำให้รู้จักกับแอพว่าใช้ออกแบบกิจกรรมสุขภาพอย่างไร และเปิดให้ทดลองใช้ ฟรี 7 วัน เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเล่นภารกิจสุขภาพดีได้ โดยมีโค้ชนักกำหนดอาหารคอยให้คำปรึกษาในแอพสะกิดตลอด 7วัน 

อ่านต่อ »
สวัสดิการบริษัท

5 สวัสดิการบริษัทระดับโลกสุดเจ๋งที่คนรุ่นใหม่สนใจ

สวัสดิการบริษัทที่ดี มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง? แนะนำ 5 สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกใช้จูงใจให้คนรุ่นใหม่มาร่วมงานด้วย

อ่านต่อ »