URL Copied!

WORKSHOP Healthy Canteen

กิจกรรม  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น”  ให้กับบริษัท เอนไก โดยนักกำหนดอาหาร ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บความสะอาดและคัดเลือกอาหารสด รวมไปถึงการลดการปรุงอาหารซ้ำซ้อน การทำอาหาร หรือตักอาหาร ปริมาณอาหารต่อ 1 จานเสิร์ฟให้กับพนักงาน เพื่อเป็นต้นทางในการทำให้กับพนักงานได้เลือกซื้ออาหารสุขภาพกินตอนเช้าและกลางวัน