URL Copied!

จัดการอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร

เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน

 

              ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่องหรือไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนกลางหรือคนไกล่เกลี่ย… แล้วจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันดี

               ถ้าเรารู้ว่าทุกที่ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่แล้ว…ไม่ว่าจะมากน้อย  อย่างนั้นเราควรวางแผนตั้งรับกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของเราสักนิดก่อน…ดีไหม  เพื่อทำให้ทุกฝ่ายมองความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้  โดยเฉพาะถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน 

การสื่อสารถึงกัน

               

               ลำดับแรกที่เราพอจะทำได้…คือการจัดองค์กรให้มีการสื่อสารแบบเปิดเผย  ให้ทุกคนและทุกฝ่ายสามารถสื่อสารถึงกันอย่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อให้การพูดถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย  และถูกสื่อสารออกมาตั้งแต่เริ่มมีการไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่ง  นอกจากนั้นเราสามารถทำให้การพูดโต้ตอบในหน้าที่การงานเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่  ไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความไม่ชอบส่วนบุคคล  หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

communicating -SAKID

ฟังแล้ว…นี่เหมือนจะเป็นงานยากของทั้งหัวหน้างานและฝ่ายบุคคล  อย่างนั้นอีกหนึ่งทางออกคือควรให้แต่ละบุคคลช่วยออกความเห็นถึงวิธีที่จะทำให้พนักงานสื่อสารและเข้าใจความคิดของกันและกันอย่างเปิดเผย (หลังจากได้รับการบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้ง)  วิธีนี้จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบระบบที่จะสื่อสารถึงกันได้  โดยอาจมีการตั้งกฎของการสื่อสารที่เหมาะสมขึ้น  และขอให้ทุกคนเคารพในกฎนั้น  นอกจากนี้อาจจะต้องมีการฝึกอบรมหรือเวิร์คชอปให้แต่ละฝ่ายยอมรับความคิดต่างได้  และมองความคิดต่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในผู้คนที่อยู่ร่วมกัน  และบางครั้งการที่เรายอมรับและสามารถทำงานกับผู้คนที่ไม่คิดเหมือนกับเรา  นั่นอาจเป็นความท้าทายที่สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้  ซึ่งจะช่วยในความสัมพันธ์ไม่เฉพาะที่ทำงาน  แต่รวมถึงบริบทอื่นๆ ด้วยอย่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน

การรับฟังและไกล่เกลี่ย

conflict-SAKID          

               ส่วนในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆ ในแต่ละฝ่ายหรือในระดับใดระดับหนึ่ง  ทางองค์กรอาจต้องคิดถึงบุคคลที่สามารถเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย  เพราะในหลายสถานการณ์ของความขัดแย้งต้องการคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจริงๆ  เพื่อให้มารับฟังฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกันอย่างจริงใจ  ซึ่งจะเป็นการหาประเด็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งให้ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงรวมรวมความคิดและความต้องการของแต่ละฝ่าย  เพื่อเสนอทางออกที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร

                 ดังนั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร  อาจเป็นงานที่ต้องทำทั้งก่อนเกิดปัญหาโดยการสร้างการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจนและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน  และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจริง  ควรจะจัดการอย่างเป็นกลางเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกว่ามีการเข้าข้างอีกฝ่าย  และทำให้รู้สึกว่าการเรียกร้องหรือความต้องการของเขาไม่ได้รับฟังด้วยความจริงใจ หรือให้ทาง Sakid ช่วยจัด Health Talk ให้แก่พนักงานได้

บทความที่น่าสนใจ

Cover-Sakid---Healthy-Green-Canteen-01

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

Snack bar สำหรับพนักงาน เป็นสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่ควรเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้ นม แครกเกอร์ หรือ อาหารที่มีพลังงานน้อย เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเอง

อ่านต่อ »

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

อ่านต่อ »
Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023

วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID  ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น “สะกิด” ในงาน HR Tech เพื่อแนะนำให้รู้จักกับแอพว่าใช้ออกแบบกิจกรรมสุขภาพอย่างไร และเปิดให้ทดลองใช้ ฟรี 7 วัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับองค์กรที่ถ่ายรูปคู่น้องสะกิดลุ้นรับ Workshop นักกำหนดอาหารฟรี 1ชม. ได้ทั้งความรู้สุขภาพและภารกิจสุขภาพดีสนุก ๆ จาก สะกิดกันได้เลย

อ่านต่อ »
Cover-Workshop-เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ

Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

กิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค, รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ และการไฟฟ้านครหลวง  โดยวิทยากรนักวางแผนการเงิน คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับวิธีการวางแผนทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ และได้ทดลองวางแผนสำหรับตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อีกด้วย

อ่านต่อ »

โลกยุค VUCA เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รับมือทางการเงินอย่างไรดี

ในโลกทุกวันนี้ ท่ามกลางความรวดเร็วในกระแสธารของการแข่งขันเพื่อพัฒนาและก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ ความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการสำรวจแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ นอกโลกใบนี้ ฯลฯ จึงทำให้เกิดความเป็นไปได้ของโลกในอนาคต ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยากเกินจะคาดเดาและคาดการณ์อย่างมั่นใจได้ว่า การใช้ชีวิตในอนาคตของเรานั้นจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากแค่ไหน

อ่านต่อ »
สวัสดิการสุขภาพพนักงาน

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการดูแลตัวเอง องค์กรหรือบริษัทจึงควรหันมาใส่เรื่องสวัสดิการสุขภาพพนักงานกันมากขึ้น แล้วสวัสดิการสุขภาพไหนบ้างที่คนทำงานมองหา

อ่านต่อ »