URL Copied!

จัดการอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร

เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน

 

              ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่องหรือไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนกลางหรือคนไกล่เกลี่ย… แล้วจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันดี

               ถ้าเรารู้ว่าทุกที่ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่แล้ว…ไม่ว่าจะมากน้อย  อย่างนั้นเราควรวางแผนตั้งรับกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของเราสักนิดก่อน…ดีไหม  เพื่อทำให้ทุกฝ่ายมองความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้  โดยเฉพาะถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน 

การสื่อสารถึงกัน

               

               ลำดับแรกที่เราพอจะทำได้…คือการจัดองค์กรให้มีการสื่อสารแบบเปิดเผย  ให้ทุกคนและทุกฝ่ายสามารถสื่อสารถึงกันอย่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อให้การพูดถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย  และถูกสื่อสารออกมาตั้งแต่เริ่มมีการไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่ง  นอกจากนั้นเราสามารถทำให้การพูดโต้ตอบในหน้าที่การงานเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่  ไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความไม่ชอบส่วนบุคคล  หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

communicating -SAKID

ฟังแล้ว…นี่เหมือนจะเป็นงานยากของทั้งหัวหน้างานและฝ่ายบุคคล  อย่างนั้นอีกหนึ่งทางออกคือควรให้แต่ละบุคคลช่วยออกความเห็นถึงวิธีที่จะทำให้พนักงานสื่อสารและเข้าใจความคิดของกันและกันอย่างเปิดเผย (หลังจากได้รับการบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้ง)  วิธีนี้จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบระบบที่จะสื่อสารถึงกันได้  โดยอาจมีการตั้งกฎของการสื่อสารที่เหมาะสมขึ้น  และขอให้ทุกคนเคารพในกฎนั้น  นอกจากนี้อาจจะต้องมีการฝึกอบรมหรือเวิร์คชอปให้แต่ละฝ่ายยอมรับความคิดต่างได้  และมองความคิดต่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในผู้คนที่อยู่ร่วมกัน  และบางครั้งการที่เรายอมรับและสามารถทำงานกับผู้คนที่ไม่คิดเหมือนกับเรา  นั่นอาจเป็นความท้าทายที่สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้  ซึ่งจะช่วยในความสัมพันธ์ไม่เฉพาะที่ทำงาน  แต่รวมถึงบริบทอื่นๆ ด้วยอย่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน

การรับฟังและไกล่เกลี่ย

conflict-SAKID          

               ส่วนในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆ ในแต่ละฝ่ายหรือในระดับใดระดับหนึ่ง  ทางองค์กรอาจต้องคิดถึงบุคคลที่สามารถเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย  เพราะในหลายสถานการณ์ของความขัดแย้งต้องการคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจริงๆ  เพื่อให้มารับฟังฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกันอย่างจริงใจ  ซึ่งจะเป็นการหาประเด็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งให้ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงรวมรวมความคิดและความต้องการของแต่ละฝ่าย  เพื่อเสนอทางออกที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร

                 ดังนั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร  อาจเป็นงานที่ต้องทำทั้งก่อนเกิดปัญหาโดยการสร้างการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจนและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน  และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจริง  ควรจะจัดการอย่างเป็นกลางเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกว่ามีการเข้าข้างอีกฝ่าย  และทำให้รู้สึกว่าการเรียกร้องหรือความต้องการของเขาไม่ได้รับฟังด้วยความจริงใจ หรือให้ทาง Sakid ช่วยจัด Health Talk ให้แก่พนักงานได้

บทความที่น่าสนใจ

Cover-Sakid---Healthy-Green-Canteen-01

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

Snack bar สำหรับพนักงาน เป็นสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่ควรเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้ นม แครกเกอร์ หรือ อาหารที่มีพลังงานน้อย เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเอง

อ่านต่อ »
จัด-Workshop-อย่างไรให้โดนใจ-Cover-Sakid

จัด Workshop อย่างไร ให้โดนใจ

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจุดเริ่มต้นที่สามารถทำได้คือการจัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆการจัดอบรมจะช่วยปูพื้นความรู้การดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและจิตให้กับพนักงาน ให้สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ โดยทีมผู้จัด สามารถเริ่มต้นทำได้

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์ 🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ รายระเอียดกิจกรรม ไขมัน

อ่านต่อ »
Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

เมื่อฤดูประเมินมาถึง…บอสหลายคนอาจรู้สึกว่าการต้องวิจารณ์หรือพูดถึงข้อดีข้อเสียต่อหน้าคนๆ นั้นตรงๆ…เป็นเรื่องน่าอึดอัด  ส่วนในมุมมองของตัวผู้ถูกประเมินเอง  เมื่อต้องมาฟังข้อเสียหรือเรื่องแย่ๆ ของตน…บางคนก็รู้สึกมีอารมณ์  ไม่ว่าจะผิดหวัง เศร้าเสียใจ หรือโกรธ  นั่นทำให้พวกเขาพูดจาหรือแสดงท่าทีปกป้องตนเองในแบบต่างๆ  แถมไม่ใช่แค่ตอนพูดคุยประเมินกันเท่านั้น  หลังจากนั้นบางคนยังอาจแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านองค์กร ตั้งแต่มาทำงานสาย หยุดงาน จนไปถึงแสดงความก้าวร้าว  พลอยทำให้องค์กรและผู้ร่วมงานอึดอัดและเสียหายไปด้วย…เป็นเรื่องน่าลำบากใจใช่ไหม

อ่านต่อ »
managing-cover-SAKID

จัดการความเสี่ยง เริ่มต้นที่สุขภาพพนักงาน

 กิจวัตรประจำวันของพนักงานออฟฟิศนอกจากจะนั่งทำงานอย่างยาวนานแล้ว สิ่งหนึ่งที่พบเจอในองค์กรเมื่อตรวจสุขภาพประจำปี นั่นก็คือ ค่าไขมันสะสมสูงอาจจะเพราะว่าการเลือกกินอาหารที่มีไขมันสูง น้ำหวาน ซึ่งอาจจะเข้าใจได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วงบ่ายๆ เหนื่อยๆ มีความเครียดในที่ทำงานจนต้องหาน้ำหวาน ขนม มากิน ผนวกกับการนั่งทำงานนานๆ ไม่ขยับตัวจนไม่เกิดการเผาผลาญของร่างกายและนี่คือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ อย่างเช่น อ้วนลงพุง ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ ไตรกลีเซอไรด์สูง เบาหวาน เป็นต้น

อ่านต่อ »