กีฬาสี-จัดได้ง่าย-สร้างทีมได้ด้วย-SAKID
URL Copied!

กีฬาสี จัดได้ง่าย สร้างทีมได้ด้วย

ราตรี คำทะ

 

            สิ่งที่มนุษย์ออฟฟิศต้องประสบเป็นประจำทุกวัน คือ หน้าจอคอมพิวเตอร์และงานเอกสารที่ยุ่งเหยิง ก่อให้เกิดความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทหรือองค์กรจึงต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากงานและเพิ่มกิจกรรมทางกายบ้าง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) พบว่าประชากรทั่วโลกมีกิจกรรมทางกายต่ำมาก อาชีพนั่งโต๊ะทำงานมีเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDs ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต WHO จึงมีข้อแนะนำให้บุคคลมีกิจกรรมทางกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายใด ๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานในชีวิตประจำวันสะสมอย่างน้อย 150-300 นาที/สัปดาห์ นอกการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันแล้วการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในรูปแบบที่มีการวางแผนชัดเจนนั้นยังจำเป็นต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี เคารพในกฎ กติกาของส่วนรวมและความมีน้ำใจต่อกัน

 

            กิจกรรมกีฬาสี หรือ Sport Day นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลาย ๆ บริษัทนิยมจัดให้กับพนักงาน เพราะกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ แม้จะแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะแต่จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากภาระงานของตนเอง

 

            องค์ประกอบสำคัญของ “กีฬาสี” คือ การแบ่งผู้คนเป็นหลาย ๆ ทีม โดยคนในทีมนั้นจะเป็นบุคลากรจากหลายหน่วยงานคละกัน มีตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ไปจนถึงพนักงาน โดยใช้การแข่งขันกีฬาหรือเกมการละเล่นเป็นกิจกรรมหลักของงาน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ของรางวัล ที่ช่วยให้งานกีฬาสีมีสีสัน น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการจัดงานกีฬาสี

            รูปแบบการจัดงานกีฬาสีในบริษัท จะเน้นไปที่ความสนุกสนาน เฮฮา เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุด แต่ยังคงต้องมีกฎ กติกา การแข่งขันเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันอยู่ โดยจะขอยกตัวอย่างการจัดกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 

1.รูปแบบการแข่งขันกีฬาจริงจัง โดยจัดหลังเลิกงาน เช่น แข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล กอล์ฟ ทั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันอาจกำหนดกติกาให้ยืดหยุ่นขึ้นตามความเหมาะสมของบริบท

footballteam-SAKID

 

2.รูปแบบ One day activity กิจกรรมเน้นไปที่การแข่งขันเกม การละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีทักษะด้านกีฬาก็สามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้

sport game -SAKID

 

3.รูปแบบมหกรรมกีฬา มีการแข่งขันกีฬาจริงจังและมีกิจกรรม Sport Day ในวันสุดท้าย ซึ่งจะมีการเล่นเกมฮาเฮ สรุปผลการแข่งขัน และมอบรางวัล

play -SAKID

                จะเห็นว่าการจัดงานกีฬาสีสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสมของเวลา สถานที่และผู้คน อย่างไรก็ตามบริษัทมีบุคลากรหลายร้อย หลายพันคน จะจัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์พนักงานอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่ท้าทาย จึงต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานเป็นหลักโดยอาจจะทำแบบสำรวจความสนใจ ความชอบหรืองานอดิเรกของคนในบริษัทเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับจัดกิจกรรม เช่น พนักงานส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันหลังเลิกงาน มีการนัดหมายจับกลุ่มไปเล่นกีฬาเป็นประจำก็จัดให้มีการแข่งขันกีฬานั้น ๆ แต่ขณะที่พนักงานบางส่วนชอบออกกำลังกายแบบกลุ่ม ชอบเต้น เล่นกีฬาไม่ได้เลย อาจเพิ่มกิจกรรมเกมกีฬาพื้นบ้านสนุก ๆ เข้าไปด้วย อย่างบริษัทไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสี   หรืออย่างการไฟฟ้านครหลวงก็มีจัดการแข่งขันกีฬาแยกตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก แล้วจึงมาจัดประจำปีรวมทุกหน่วยงาน ซึ่งประเภทกีฬาก็มีทั้งกีฬาจริง ๆ และกีฬามหาสนุก ที่ใคร ๆ ก็สามารถเล่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานกีฬา เช่น วิ่งน้ำตาล, กอล์ฟรางเดี่ยว เป็นต้น

               นอกจากกิจกรรมเกม กีฬาแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับงานมากขึ้น ก็คือ การกำหนดธีมของงาน ซึ่งอาจจะกำหนดธีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สถานการณ์ปัจจุบัน หรือธีมสร้างสรรค์ที่มีความเป็นกลางไม่สื่อถึงความขัดแย้ง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของกิจกรรมกีฬาสี คือ อาหารแสนอร่อยและเพียงพอกับพนักงานทุกคน เล่นเกม กีฬา มาเหนื่อย ๆ การได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจ ได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรืออาหารร้านดังจะยิ่งทำให้พนักงานประทับใจและอยากกลับมาทำกิจกรรมอีก

ประโยชน์ของการจัดงานกีฬาสี

               กิจกรรมกีฬาสีหรือ Sport Day เป็นกิจกรรมเชิงสันทนาการที่เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กรได้มาพบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหา วางแผนการเล่นเพื่อชัยชนะของทีม แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบของกีฬา คือ การแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะ ซึ่งพบได้ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับแต่เมื่อพิจารณาในเชิงกระบวนการของการแข่งขันจะเห็นถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันและองค์กรที่ให้การสนับสนุน การแข่งขันในสนามที่ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันภายในทีม จึงพอสรุปประโยชน์ที่แฝงอยู่ในกีฬาสีเป็นข้อ ๆ ดังนี้

 

teamwork-SAKID

 

1.ช่วยให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น พัฒนาสมรรถภาพร่างกายด้านความทนทานของระบบหัวใจ ปอด หลอดเลือด และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 

2.รู้จักเคารพกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับของการเล่นเกม กีฬา เคารพสิทธิของผู้อื่น

 

3.ให้พนักงานเรียนรู้ความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

4.พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

 

คนในทีมเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมาย  แต่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะจัดกีฬาสีอย่างไร ให้สนุก และถูกใจพนักงาน สามารถให้ทาง Sakid ช่วยจัดให้ได้

แหล่งอ้างอิง

1.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง. (2564). มิติใหม่ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 8(1): มกราคม-มิถุนายน 2564.

2.WHO. (5 October 2022). Physical activity. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

3.บริษัทไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด. (17 กันยายน 2562). Thaiware จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sports Day 2019. https://www.thaiware.co.th/news/17125.html

4.Jamboundtkk. (2020). จัดกีฬาสี (Sport Day) อย่างไรให้ไม่กร่อย. http://sportdayeventservice.com

บทความที่น่าสนใจ

Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »
MEA-คลองเตย-sakid

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

กิจกรรม  “Healthy Workshop”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด ภายในงานได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ »
Work from Home

Work from Home เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ทุกบริษัทต้องรู้

บริษัทจะจัดนโยบาย Work From Home อย่างไร? แนะนำวิธีปรับใช้ WFH ในองค์กร ข้อดี-ข้อเสียของการ WFH สวัสดิการที่บริษัทควรมี เมื่อพนักงานไม่ได้มาทำงานที่ออฟฟิศ

อ่านต่อ »

ทำไมบริษัทควรมีโปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงาน

URL Copied! หน้าหลักบทความCorporate Wellness โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราได้อยู่ในช่วงเวลาการลดดวามเสี่ยงการติดไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ด้วยการ ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) อาจทำให้หลายคนเริ่มมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเรื่องการดูแลรักษา สุขภาพให้ปลอดภัยจากการติดไวรัสโควิท-19 (COVID-19) แล้วการรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไติดต่อเรื้อรังชนิดตาง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรดไขมันในเลือดสูง โรดหัวใจ โรดเบาหวาน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ควรดูแลจากการรับประทานอาหารที่ดี เพิ่มการออกกำลังกาย รวมถึงรักษาสภาพจิตใจไว้ตลอดเวลา

อ่านต่อ »
จัดประชุมอย่างไรให้ดีต่อกายใจ-SAKID

จัดประชุมอย่างไรให้ดีต่อกายใจ

การนั่งประชุมต่อเนื่องเป็นเวลานานถือเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งเสริมให้เกิดโรค NCDs การสร้างวัฒนธรรมการประชุมที่มีองค์ประกอบการประชุมที่่ส่งเสริมสุขภาพย่อมมีส่วนส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในสถานที่ทำงาน ช่วยให้คนวัยทำงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังได้ผลลัพธ์การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ »

Workshop เริ่มต้นสุขภาพดีทำได้ทุกวัน #workshop3อ #อาหาร

ดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องอาหารการกิน , Workshop การกิน , Health talk update ความรู้ ด้านโภชนาการ หรือ Cooking class โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อ WORKSHOP ขอใบเสนอราคา วัตถุประสงค์ 🟠 เข้าใจและรู้หลักการในการเลือกกินประเภทไขมันให้ดีต่อสุขภาพ รายระเอียดกิจกรรม ไขมัน

อ่านต่อ »