ตรวจสุขภาพประจำปี-พนักงาน-SAKID
URL Copied!

ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน สร้างกิจกรรม

              ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงานบริษัท หรือ ในองค์กรต่างๆ ที่ทำการตรวจกันทุกปี หลังจากที่พนักงานได้ผลตรวจสุขภาพรายบุคคลกันไปแล้ว อาจพบว่าบางคนผลออกมาปกติดี บางคนก็ประสบปัญหาสุขภาพตามอายุและพฤติกรรม ไม่ว่าจะทางร่างกายและทางจิตใจ ซึ่งพนักงานแต่ละคนนั้นก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันไป

 

                 สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ นั้น หากพบว่าพนักงานหลายคน มีหรือเจอปัญหาสุขภาพ อาจทำให้มีการ ลาป่วย ลากิจ หรือมาทำงานแบบไม่ได้งานได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงต้นทุนแฝงต่างๆ ที่เสียไป นอกจากนี้การที่พนักงานมีความเจ็บป่วยทางกาย ยังส่งผลต่อสุขภาพทางใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน  ปัญหาเหล่านี้จึงตกมาอยู่ที่ แผนกฝ่ายบุคคล ทีม HR  หรือในองค์กรอาจมีแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ SAFETY   ที่จำเป็นต้องช่วยบริษัทดูแลและแก้ปัญหา เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

   

               ดังนั้นหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถช่วยเสริมสร้างความรู้ และให้คำแนะนำเฉพาะรายบุคคลให้กับพนักงาน เพื่อให้การดูแลสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้น จะช่วยให้ที่ม HR  สามารถประหยัดเวลาการทำงาน  และ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

การสนใจและสนับสนุนสุขภาพพนักงาน

                 การดูแลเอาใจใส่สุขภาพพนักงานสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ยังมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว การรักษาสุขภาพที่ดีของพนักงานช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยหรือลางาน ทำให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ การสนใจสุขภาพของพนักงานยังเป็นการสนับสนุนที่ดีในการรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติและทักษะต่อองค์กร

 

                 ปัญหาสุขภาพที่พนักงานอาจไม่รู้ตัว บางครั้งอาจมีความกังวลใจหรือข้อจำกัดในการรักษาสุขภาพในระหว่างการทำงาน ในที่นี้ องค์กรควรให้ความสนใจและสนับสนุนพนักงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบ เพื่อให้พนักงานสามารถมีสุขภาพที่ดีและทำงานได้ดีที่สุด  

ผลตรวจสุขภาพประจำปี บอกปัญหาสุขภาพพนักงาน

เมื่อเราพูดถึงการรักษาสุขภาพของพนักงานในองค์กร ผลตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานและองค์รู้ว่า พนักงานในบริษัทพบเจอปัญาสุขภาพทางด้านไหนบ้าง เพื่อช่วยดูแลและป้องกันความเสี่ยงโรคต่างๆ ให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดีได้ โดยหลักๆสามารถดูได้จากผลตรวจดังต่อไปนี้ 

 

1. ผลตรวจค่าไขมันคลอเรสเตอรอล (Cholesterol)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-01-SAKID

 

คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ต้องไม่เกิน 200 mg/dL

ไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol) ต้องไม่เกิน 100 mg/dL

ไขมันดี (HDL-Cholesterol) ผู้หญิงต้องมากกว่า 40 mg/dL  ผู้ชายต้องมากกว่า 50 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคหลอดเลือดสมอง

-โรคหลอดเลือดหัวใจ

 

2. ผลตรวจค่าน้ำตาลในเลือด (Blood sugar)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-02-SAKID

 

70-100 mg/dL = ปกติ

100 mg/dL = เสี่ยงโรคเบาหวาน

126 mg/dL = เสี่ยงโรคเบาหวานสูง ควรตรวจซ้ำและควรปรึกษาแพทย์

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคเบาหวาน

-โรคหลอดเลือดหัวใจ

 

3. ผลตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test : LFT)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-03-SAKID

 

ดูการทำงานของตับว่าปกติไหม โดยวัดค่า SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) 

ผู้ชาย 8-46 U/L

ผู้หญิง 7-34 U/L

 

หาการติดเชื้อไวรัสในตับ โดยวัด SGPT (Serum Glutamate-Pyruvate Transaminase) 

ผู้ชายมีค่าต่ำกว่า 30 U/L (หน่วยสากลต่อลิตร)

ผู้หญิงมีค่าต่ำกว่า 19 U/L (หน่วยสากลต่อลิตร)

ถ้ามีค่าสูงกว่าที่กำหนดควรปรึกษาแพทย์

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-ไขมันพอกตับ

 

4. ผลตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen : BUN)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-04-SAKID 

 

การตรวจค่า BUN ตรวจวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีการรั่วในกระแสเลือดระดับไหน

-ค่าระดับปกติสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ช่วง 10-20 mg/dL

 

การตรวจค่าครีเอตินิน  ดูการทำงานของไตว่ายังขับครีเอตินินออกทางปัสสาวะได้ดีอยู่ไหม

-ค่าปกติสำหรับ ผู้ชาย 0.6-1.2 mg/dL

-ค่าปกติสำหรับ ผู้หญิง 0.5-1.1 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-นิ่วในปัสสาวะ

-โรคไตวาย

 

5.ผลตรวจค่ากรดยูริก (Uric Acid) 

ตารางผลตรวจสุขภาพ-05-SAKID

 

ผู้ชายต้องไม่เกิน 5 mg/dL 

ผู้หญิงต้องไม่เกิน 8 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคเก๊าท์

          สำหรับบริษัท หรือองค์กรต่างๆ  ที่ตรวจสุขภาพพนักงานแล้วพบว่า ผลตรวจสุขภาพของพนักงานหลายคนเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน  ซึ่งนั่นหมายถึงการมีความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่เราในฐานะฝ่ายบุคคล หรือแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อาจไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และผลสุขภาพดีขึ้น  

ให้ SAKID ช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพพนักงานของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ 

 

– ภารกิจสุขภาพรายบุคคล  

– การแข่งขันด้านสุขภาพกับเพื่อนในองค์กร      

– Workshop สุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

– โค้ชสุขภาพรายบุคคล  

 

ซึ่งพัฒนาจากผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ  ที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง

 

SAKID-Feature

Private Session  กับ SAKID

 

สำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ไม่อยากจัดการแข่งขันสุขภาพ สามารถจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ในการให้คำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อโฟกัสปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยสามารถให้พนักงานในองค์กรเลือกใช้ได้ เช่น

 

– นักจิตวิทยา 

ให้คำปรึกษารับฟังเรื่องที่กังวลใจ เครียด หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องงาน 

 

– นักกำหนดอาหาร

ให้คำปรึกษาด้านการกินอาหารไม่ว่าจะลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร การกินอาหาารเฉพาะโรค

 

– นักกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษาหาสาเหตุของอาการทางกายภาพ ออฟฟิศซินโดรม แนะนำท่ากายบริหารเฉพาะจุด และปัญหาอื่น ๆ ด้านกายภาพของร่างกาย

 

– นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ให้คำปรึกษา โค้ช ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเอง วิ่งมาราธอน สร้างกล้ามเนื้อ

 

สามารถให้คำปรึกษาออนไลน์ส่วนบุคคล ได้ในทุกที่ทุกเวลา แพคเกจสุดคุ้มใช้งานได้ภายใน 2 ปี 

 

สุขภาพแข็งแรง ทำงานแฮปปี้ เอาเวลาที่ลาป่วยไปทำกิจกรรมสร้างความสุข

           ดังนั้น การซัพพอร์ตพนักงาน ในการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานมากนัก หากมีเก็บข้อมูลจากทั้งผลตรวจสุขภาพ และความต้องการของพนักงาน  และนำมาวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แน่นอนว่ากิจกรรม และสวัสดิการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยให้พนักงานสุขภาพดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ถ้าหากคิดไม่ออกว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไร หรือหัวข้ออะไรบ้าง สามารถปรึกษาทีมงาน SAKID application เพื่อช่วยวางแผนและดำเนินงานให้องค์กรของคุณได้ เพื่อตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ลดเวลาการทำงานของทีมทำงานได้นั่นเอง 

บทความที่น่าสนใจ

ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

เทคนิคส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ทุกบริษัทควรรู้

แนะนำโมเดลการจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 4 ขั้นตอน แนะนำไอเดียจัดกิจกรรม กิจกรรมลดน้ำหนัก ส่งเสริมสุขภาพ [แนะนำเครื่องมือช่วยจัดโครงการ]

อ่านต่อ »

Well Being คืออะไร สร้างสุขให้พนักงานด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

Well Being เป็นหนทางสร้างสุขให้กับพนักงานที่แต่ละองค์กรควรมีเอาไว้ เพราะความเครียดในการทำงานนั้นไม่ได้มีเพียงร่างกายและจิตใจ แต่ยังมีอีกหลาย ๆ ส่วนประกอบรวมกัน

อ่านต่อ »
Cover-Healthy Canteen-sakid

WORKSHOP Healthy Canteen

กิจกรรม  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น”

อ่านต่อ »
Cover yoga-SAKID

WORKSHOP คลาสโยคะ

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »
Cover-Sakid-Ws อาหารและหลักโภชนาการ

WORKSHOP อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง

กิจกรรม  Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลด้านอาหารการปรับใช้กับตัวเอง การอ่านผลเลือดเข้าใจแบบง่ายว่าเราต้องปรับพฤติกรรมด้านไหน รวมทริคสุขภาพดีด้วยการปรับมื้อนี้ให้สุขภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมาย Smart Goal ทำให้ได้จริง

อ่านต่อ »

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

ประเมินผลการทำงานอย่างไร ไม่ให้ลำบากใจ

เมื่อฤดูประเมินมาถึง…บอสหลายคนอาจรู้สึกว่าการต้องวิจารณ์หรือพูดถึงข้อดีข้อเสียต่อหน้าคนๆ นั้นตรงๆ…เป็นเรื่องน่าอึดอัด  ส่วนในมุมมองของตัวผู้ถูกประเมินเอง  เมื่อต้องมาฟังข้อเสียหรือเรื่องแย่ๆ ของตน…บางคนก็รู้สึกมีอารมณ์  ไม่ว่าจะผิดหวัง เศร้าเสียใจ หรือโกรธ  นั่นทำให้พวกเขาพูดจาหรือแสดงท่าทีปกป้องตนเองในแบบต่างๆ  แถมไม่ใช่แค่ตอนพูดคุยประเมินกันเท่านั้น  หลังจากนั้นบางคนยังอาจแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านองค์กร ตั้งแต่มาทำงานสาย หยุดงาน จนไปถึงแสดงความก้าวร้าว  พลอยทำให้องค์กรและผู้ร่วมงานอึดอัดและเสียหายไปด้วย…เป็นเรื่องน่าลำบากใจใช่ไหม

อ่านต่อ »