กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก
URL Copied!

เพิ่มสุขภาพที่ดีในบริษัทด้วย “กิจกรรมลดน้ำหนักพนักงาน”

ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นปัญหาสุขภาพหลักของพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวและนั่งเป็นหลัก ทำให้พนักงานออฟฟิศมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคอ้วน ความดันโรคหัวใจ ฯลฯ ส่งผลทั้งต่อสุขภาพและการทำงาน

 

บริษัทหรือสถานที่ทำงานสามารถมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักได้ ที่ทำงานคือสถานที่ที่คนใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของวัน ซึ่งประโยชน์สำหรับการช่วยให้พนักงานน้ำหนักลดลงได้ นอกจากพวกเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้ว ยังมีวิจัยจาก Forrester US Future of Work Survey ที่ยืนยันว่า บริษัทที่พนักงานมีสุขภาพดีกว่า มีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าถึง 2-3 เท่า 

 

หากบริษัทของคุณก็ห่วงใยปัญหาสุขภาพของพนักงานเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทที่มีปัญหาพนักงานน้ำหนักเกิน แล้วอยากช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น บทความนี้จะช่วยให้แนวทางกับคุณ

 

กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักที่ยั่งยืนกว่า เป็นแบบไหน

 

กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก หากค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ตหรือเปิดหาวิดีโอแนะนำ เราจะเจอกับคำแนะนำและวิธีมากมายในการลดน้ำหนัก ซึ่งหลากหลายกิจกรรมก็มีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการทำมาจัดเป็นกิจกรรมในองค์กร 

 

กิจกรรมอย่างการงดอาหาร (Fasting) วิ่งออกกำลังกายหลังเลิกงาน กินคีโต (Keto) ฯลฯ อาจจัดเป็นกิจกรรมได้ลำบาก เพราะพนักงานแต่ละคนมีเงื่อนไขในชีวิตแตกต่างกัน และกิจกรรมข้างต้น ยังไม่ใช่กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน แต่เมื่อจบกิจกรรมไป ก็มีแนวโน้มที่จะน้ำหนักขึ้น 

 

แล้วกิจกรรมแบบไหน จึงจะช่วยให้พนักงานลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน?

 

กลับมาที่ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เราน้ำหนักมากขึ้นจนเกิดเกณฑ์ คงไม่พ้นเรื่องของ ‘พฤติกรรม’ หรือ ‘นิสัย’ ทั้งการกิน การพักผ่อน การใช้ชีวิต และการออกกำลังกาย เพราะพฤติกรรมหรือนิสัยคือสิ่งที่ติดตัวเราทุกคนไปตลอด แม้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำหนักแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่กิจกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมให้ดีขึ้นได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะกลับมามีน้ำหนักสูงเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม 

 

ลักษณะของกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักที่ยั่งยืนและเหมาะทำในองค์กร จึงควรจะมีลักษณะ ดังนี้

 

– เน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่ได้ผล มากกว่าผลลัพธ์ภายในกรอบเวลา

 

– เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างแรงผลักดันที่ดีจากสังคม (Social Motivation) ให้พนักงานสนุกกับการชักชวนกันดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย

 

– ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เป็นการเข้าร่วม/จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม มากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องของรูปร่างหรือน้ำหนักที่ลดได้

 

– ไม่ควรให้กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักเป็นเรื่องบังคับหรือเกี่ยวข้องกับการประเมินงาน

 

– หมั่นชื่นชมและประกาศความสำเร็จจากการได้ลงมือทำหรือชื่นชมความทุ่มเทอย่าง

สม่ำเสมอ 

 

 

แนวทางจัดกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักอย่างไร

 

สำหรับบริษัทที่ต้องการจัดกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก สามารถใช้แนวทางทั้ง 5 ข้อเหล่านี้ ในการจัดกิจกรรมได้

 

1. วางแผนกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก

 

ก่อนจัดกิจกรรมอะไร แน่นอนว่า บริษัทจะต้องวางแผนและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมให้ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก แม้ว่าจะเป็นจุดประสงค์ชัดเจน คือ “การลดน้ำหนัก” อยู่แล้ว ก็ยังควรแตกรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จออกมาให้ชัดเจนและวัดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ลักษณะของกิจกรรมที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน 

 

– วางแผนจัดตั้งโปรแกรมหรือกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก เช่น จำนวนคนเข้าร่วม ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องติดต่อ การวัดผลทำอย่างไรได้บ้าง

 

– กำหนดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้เข้าร่วม เช่น ออกกำลังกายที่ฟิตเนสในอาคาร วิ่งที่สวนสาธารณะหลังเลิกงาน กิจกรรมเดินนับก้าว ฯลฯ

 

– กำหนดกรอบเวลาโครงการให้ชัดเจน เช่น 30 วัน 60 วัน 90 วัน

 

– กำหนดรางวัลหรือการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรม เช่น เงินรางวัล ตั๋วรางวัล (Gift Voucher) 

 

-วางแผนและกำหนดงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม เช่น ค่าตรวจสุขภาพ ค่าดำเนินการ 

 

2. กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้นับในกิจกรรม

 

การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measurement of Success) สำหรับกิจกรรมลดน้ำหนักพนักงาน ไม่ควรมีแค่เรื่องของจำนวนน้ำหนักที่ลดลงเท่านั้น เพราะผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องเพียงของน้ำหนัก อาจบั่นทอนกำลังใจและความทุ่มเทในการพยายามรักษาสุขภาพของพนักงานได้ นอกจากนี้ น้ำหนักไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวที่บอกว่า ใครกำลังมีสุขภาพที่ดี แต่ต้องดูไปพร้อมกับตัวชี้วัดสุขภาพอื่น ๆ ด้วย

 

ตัวอย่างตัวชี้วัดความสำเร็จที่น่าใช้สำหรับกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก

 

– จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม

 

– จำนวนแคเลอรีที่เผาผลาญรวมกันของคนทั้งทีม

 

– จำนวนพฤติกรรมที่ส่งผลดี / คะแนนจากการไม่ทำพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 

– ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 

 

– เปอร์เซ็นต์ไขมันที่ลดลง

 

สำหรับการวัดผลลัพธ์เหล่านี้ อาจทำได้หลากหลายวิธีและสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยวัดผลลัพธ์ได้สะดวก เช่น การใช้ EPA (Employee Personal Assistance), แอปนับจำนวนก้าวเดิน, นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch), การตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาล ฯลฯ

 

3. วางแผนการสื่อสารและจัดกิจกรรม

 

หลังจากที่บริษัทมีแผนจัดกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การสื่อสารและชักชวนให้พนักงานเข้าร่วม 

 

ย้ำอีกทีว่า กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักไม่ควรเป็นกิจกรรมบังคับหรือมีผลต่อการทำงาน 

 

สำหรับคำแนะนำที่บริษัทสามารถใช้สื่อสารกับพนักงานงานได้ ได้แก่

 

– สื่อสารให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมลดน้ำหนัก 

 

– ชักจูงด้วยรางวัลหรือการสร้างแรงจูงใจแทนการออกเป็นมาตรการบังคับ

   

– อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำหรือเข้าร่วมได้ อธิบายวิธีการติดตามผลและตัวชี้วัดต่าง ๆ

 

– เน้นการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำกิจกรรมหรือ Challenge แบบทีม

 

– วางแผนการฉลอง รางวัลที่จะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทุกสัปดาห์จะมีการประกาศยอดการเข้าร่วมกิจกรรม

 

4. การติดตามผลและการประกาศพัฒนาการ

 

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้โอกาสดำเนินโครงการสำเร็จสูงขึ้น โดยการติดตามผลจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมากขึ้นในขณะที่ประกาศผลลัพธ์ที่ทำได้เรื่อย ๆ จะช่วยเสริมกำลังใจและช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมเห็นว่า พวกเขากำลังมีพัฒนาการอย่างไร 

 

– การติดตามผล: เช่น ส่งรูปอาหารที่กิน, แอปติดตามกิจกรรม ฯลฯ จำเป็นต้องมีการอัปเดตและติดตามผลตลอดระยะทางเพื่อให้พนักงานมีแรงกระตุ้นในการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนัก และช่วยให้บริษัทเห็นภาพรวมความเปลี่ยนแปลง

 

– การประกาศพัฒนาการ: แจ้งผลพัฒนาการของแต่ละคนหรือกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีกำลังใจในการลดน้ำหนักต่อ เช่น จำนวนก้าว คะแนนพิเศษสำหรับกลุ่มที่กินอาหารคลีนครบ

 

เรื่องของการติดตามผล หากสามารถทำได้บ่อยโดยที่พนักงานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่รู้สึกรบกวน เช่น ในรูปแบบแชทหรือการวัดผลอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น SAKID แอปพลิเคชันผู้ช่วยดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน มีระบบที่คอยส่งภารกิจให้ทำและติดตามการทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ พร้อมกันนั้น ยังช่วยสร้างแรงจูงใจสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเป็นของรางวัลจริงได้ 

 

ตัวอย่าง Insight Dashboard ข้อมูลด้านสุขภาพจากแอปฯ SAKID

ตัวอย่าง Insight Dashboard ข้อมูลด้านสุขภาพจากแอปฯ SAKID

 

นอกจากนี้ ในมุมของบริษัทก็สามารถติดตามผลลัพธ์ผ่านหน้าต่างข้อมูล (Insight Dashboard) ดูข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยรายสัปดาห์ ข้อมูลสุขภาพที่ช่วยบอกความเสี่ยงโรค เช่น สัดส่วนน้ำหนักเกินมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ฯลฯ ซึ่งบริษัทสามารถเอามาประกาศความก้าวหน้าให้พนักงานมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นได้

 

 

เมื่อจบกิจกรรม บริษัทควรจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณให้กับความร่วมมือของพนักงาน มีการประกาศผลลัพธ์ต่าง ๆ ในมุมที่เป็นความสำเร็จร่วมกัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีม 

 

ประกาศรางวัลให้กับความทุ่มเทในหลาย ๆ ด้าน เช่น คนที่กินอาหารสุขภาพบ่อยที่สุด คนชอบออกกำลังกาย คนเข้ายิมบ่อย คนที่มีพัฒนาการสูงที่สุด คนที่ให้ความร่วมมือกับทีมมากที่สุด ฯลฯ จากนั้นจึงมอบรางวัลให้กับพวกเขา เช่น เงินรางวัล บัตรกำนัลโรงแรม สิทธิ์วันหยุดเพิ่ม ฯลฯ และเน้นย้ำความสำเร็จร่วมของคนในองค์กรที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในองค์กรอย่างยั่งยืน 

 

ตัวอย่างกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักที่น่าสนใจ 

 

– ชาเลนจ์ 10,000 ก้าวต่อวัน หรือแข่งนับก้าวเดินระหว่างกลุ่ม หรือนับก้าวเดินสะสมรวมของทีม ประกาศผลทุกสัปดาห์

 

– ชั่วโมงออกกำลังกาย นับจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ ประกาศผลเป็นชั่วโมงสะสมของทีม 

 

– กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายหลังเลิกงาน นับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือน อาจมีกิจกรรมพิเศษในสุดสัปดาห์ในเข้าร่วมสนุกหลากหลาย เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งที่สวน กิจกรรมปีนหน้าผาวันเสาร์ กิจกรรมเต้นแอโรบิก

 

– อาหารเย็นแคเลอรีต่ำ ส่งรูปเข้ากลุ่ม อัปเดตอาหารเย็นที่กิน กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและวินัย

 

– อาหารคลีนมื้อเที่ยง สะสมเป็นคะแนนพิเศษสำหรับคนที่นำอาหารคลีนมารับประทานอาหาร

 

กิจกรรมแนะนำ เฉพาะบน SAKID เท่านั้น!

 

– เกมภารกิจสะกิดสุขภาพส่วนตัว เลือกภารกิจปรับเปลี่ยนสุขภาพ เช่น งดดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารคลีน เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ หรือตัวอย่างกิจกรรมข้างต้นฯลฯ ตามโจทย์สุขภาพของแต่ละคน (ในแอป SAKID มีฟีเจอร์นี้ และมีภารกิจให้เลือกมากกว่า 1,000 กิจกรรม!)

 

– แข่งขันกับเพื่อนในทีมด้วย สะกิดแก๊ง กิจกรรมท้าทายหรือ Challenge ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด ภารกิจต่าง ๆ ที่แต่ละคนทำ สามารถสะกิดเพื่อท้าทาย ชักชวนให้เพื่อนร่วมงานทำแข่งกันได้ ใครทำได้รับคะแนนไปเลย (ฟีเจอร์เฉพาะบน SAKID เท่านั้น)

 

– เกมภารกิจปรับการทานอาหารเฉพาะบุคคล ภารกิจปรับพฤติกรรมการทานอาหารเฉพาะบุคคลจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพ เพื่อให้กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

– เกมภารกิจปรับการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ภารกิจการออกกำลังกายจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ออกแบบให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน ติดตาม เก็บคะแนน และเป็นรางวัลได้

 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม บริษัทสามารถติตดามผลลัพธ์การไดเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานแต่ละคนได้ มีข้อมูลในการประกาศพัฒนาการของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ได้ รวมไปถึง มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาพนักงาน ทั้งโค้ชสุขภาพ นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักจิตวิทยา ช่วยให้กิจกรรมพนักงานลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น [อ่านฟีเจอร์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม]

      

สรุป

บริษัทหรือสถานที่ทำงานก็สามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ด้วยการจัดกิจกรรมลดน้ำหนักพนักงานและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

 

หัวใจของการจัดกิจกรรมลดน้ำหนักให้ประสบผลสำเร็จ จะมาจากการส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมหรือนิสัยที่ชักชวนกันดูแลสุขภาพมากขึ้น ไปพร้อมกับการเสริมสร้างกำลังใจที่ดีในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการติดตามผลและเรื่องของการสร้างแรงจูงใจก็สำคัญ

 

SAKID คือ แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดูแลสุขภาพของพนักงานได้ ด้วยการ “สะกิด” มอบหมายภารกิจดูแลสุขภาพให้พวกเขาเกิดความเปลี่ยนแปลง พร้อมกับมี Personal Assistant ทั้งนักควบคุมอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักจิตบำบัดที่พนักงานสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาได้ 

 

หากบริษัทของคุณต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมลดน้ำหนักพนักงานที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม SAKID คือ อีกเครื่องมือทางเลือกที่ช่วยให้คุณจัดกิจกรรมได้

บทความที่น่าสนใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการดูแลตัวเอง องค์กรหรือบริษัทจึงควรหันมาใส่เรื่องสวัสดิการสุขภาพพนักงานกันมากขึ้น แล้วสวัสดิการสุขภาพไหนบ้างที่คนทำงานมองหา

อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส คืออะไร (เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที)

กิจกรรม 5ส คือเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการจัดระเบียบและทำให้สามารถใช้พื้นที่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่แท้จริงนั้นกิจกรรม 5ส คืออะไร มาหาคำตอบไปด้วยกัน

อ่านต่อ »
Cover-ครูรัก-Sakid

Workshop “การจัดการความเครียด”

กิจกรรม Workshop “การจัดการความเครียด”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “การจัดการความเครียด”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมคและการไฟฟ้านครหลวง  โดยวิทยากรนักจิตวิทยาองค์กร ครูรักอมยิ้ม คุณอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับเทคนิคการจัดการความเครียด และการบริหารการทำงานให้มี Work-life balance

อ่านต่อ »
จัดคลาสออกกำลังกายอย่างไรให้โดนใจคนที่ทำงาน-01-SAKID

จัดคลาสออกกำลังกายอย่างไรให้โดนใจคนที่ทำงาน

 เมื่อคนใช้เวลากว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในที่ทำงานจดจ่ออยู่กับการทำงาน เวลาพักน้อย การจะขยับตัวเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่อาจละจากงานตรงหน้าได้ ด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น การจะออกกำลังกายให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลกยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพนักงานและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

อ่านต่อ »
Employee Assistance Program ช่วยคุณได้อย่างไร

Employee Assistance Program ยุคใหม่ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Employee Assistance Program คือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วนรายล้อมตัวพนักงาน ช่วยทำให้ปัญหาต่าง ๆ ของเขาดีขึ้น แต่ดียังไง มาดูกัน

อ่านต่อ »
Workshop-สายออฟฟิศ-Cover-Sakid

Workshop สายออฟฟิศ

Workshop สายพนักงานออฟฟิศ ที่นั่งทำงานหน้าคอมนานๆ ไม่ลุกไปไหนย่อมมีผลต่อสุขภาพแน่นอน การเสริมความรู้ด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง

อ่านต่อ »