Work from Home
URL Copied!

Work from Home เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ทุกบริษัทต้องรู้

ปัจจุบันเรื่องของการ Work form Home ถือเป็นรูปแบบการทำงานที่หลาย ๆ องค์กรและที่ทำงานยอมรับ เป็นความปกติใหม่ ตั้งแต่ตอนที่โลกประสบกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์ (Lockdown) 

 

และเมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว พฤติกรรมของคนทำงานก็เปลี่ยน และลาย ๆ องค์กรก็เริ่มชินกับรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home มากขึ้น รวมไปถึงมีการทำสำรวจแล้วพบว่า การ WFH ยังช่วยให้คนทำงานมี Productivity เพิ่มขึ้นถึง 14% อีกด้วย

 

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมการ WFH ถึงเป็นเทรนด์ที่มาแรงสุด ๆ ในกลุ่มบริษัทรุ่นใหม่และสตาร์ตอัป และทุกบริษัทเองก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

 

 

Work From Home คืออะไร

 

Work From Home หรือ WFH  คือ รูปแบบการทำงานจากที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศหรือสถานที่ทำงาน แต่ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อคนทำงานเข้าด้วยกัน ทั้งเครื่องมือสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต และการส่งไฟล์และงานเข้าไว้ในระบบคลาวด์ 

 

รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home เริ่มเป็นเทรนด์และถูกใช้อย่างจริงจังไปทั่วโลก เมื่อปี 2020 เมื่อโลกประสบกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้แต่ละประเทศต้องออกมาตรการล้อกดาวน์ (Lockdown) ขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมการออกไปทำงานข้างนอกบ้านด้วย ด้วยความจำเป็นในข้อนี้ จึงทำให้บริษัทต้องมีมาตรการ WFH ให้คนทำงานจากที่บ้านได้ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อการทำงานด้วยกัน เช่น Zoom, Google Meet, Slack, Drop Box, Asana ฯลฯ

 

ตัวอย่างเครื่องมือ Work From Home

ตัวอย่างเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการทำงานแบบ Work From Home

ที่มารูปภาพ blog.businesswire.com

 

และจากการที่คนทำงาน ทำงานในรูปแบบ WFH กันมาแรมปี ทำให้เกิดความเคยชินกับรูปแบบการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน พวกเขาก็สามารถทำงานได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต จนเกิดกระแส “Remote Working” และ “Work from Anywhere” ขึ้น 

 

คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และเริ่มมองหาที่ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เพื่อพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตและไปอยู่ในที่ที่ตนชื่นชอบ มองหาสถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “ผลสำเร็จ” ของงาน มากกว่าการชั่วโมงการทำงานที่เคร่งครัดอย่างแต่ก่อน 

 

ข้อดี-ข้อเสียของการ Work From Home

 

ข้อดีของการ WFH

 

– ลดเวลาเดินทาง ช่วยพนักงานประหยัดค่าเดินทาง

 

– พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น

 

– บางคนจดจ่อกับงานได้มากขึ้น Productivity เพิ่มขึ้นถึง 14%

 

– อัตราการลาป่วยลดลง โดยเฉพาะสุขภาพที่ไม่พร้อมสำหรับการเดินทาง

 

– การลาออกลดลง เพราะพนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น มีเวลามากขึ้น

 

– บริษัทสามารถจ้างคนเก่ง ๆ จากที่ไหนก็ได้ หากวางนโยบาย Work From Home อย่างชัดเจน

 

ข้อเสียของการ WFH

 

– คนทำงานอาจเจอกับสิ่งรบกวน สถานที่การทำงานที่บ้านไม่พร้อม

 

– ความเครียดและการทำงานที่มากเกินไป เพราะเส้นแบ่งงาน-ชีวิตหายไป

 

– Productivity ของบริษัทอาจลดลง หากวางระบบหรือนโยบายการทำงานได้ไม่ดี ซึ่งอาจมาจากสถานที่และบรรยากาศการทำงานที่บ้านไม่เอื้ออำนวย เช่น คนที่บ้านเรียก การแชร์พื้นที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ ของคนในครอบครัว การรบกวนจากลูก ฯลฯ

 

Work from Home บริษัทควรจัดยังไงให้ ‘เวิร์ก’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การ Work From Home ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ แต่สำหรับข้อเสียแล้ว บริษัทหรือองค์กรสามารถวางมาตรการ วางระบบการทำงานแบบ Remote Working เพื่อลดอุปสรรคและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีได้ 

 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จากที่บริษัทมีพนักงานนั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยกัน การจะเรียกประชุม การติดตามงาน การปรึกษา จากที่ทำได้ง่าย ๆ เมื่อเป็นการ WFH สิ่งเหล่านี้ ที่เคยทำก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป ปฏิเสธไม่ได้ว่า บริษัทและคนในทีมอาจเกิดความไม่ไว้วางใจการทำงาน เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร และการติดตามงาน

 

เมื่อบริษัทต้องการทำ WFH จึงควรตกลงและวางนโยบายบริษัทให้เอื้อกับการทำงานแบบ WFH ด้วย

 

1. มีแผนงานและกระจายภาระงานให้ชัดเจน

 

การ Work From Home เราไม่สามารถทวงถามหรือติดตามงานกันได้ด้วยการเดินไปหาเหมือนการทำงานที่ออฟฟิศ หรือเมื่อมีงานอะไรที่หัวหน้าต้องการมอบหมายแล้วสามารถเดินไปพูดคุยได้ทันที ดังนั้น ในช่วง Work Form Home งานทุกชิ้นควรมีแผนงานที่ชัดเจน อธิบายความรับผิดชอบตั้งแต่ต้น

 

บริษัทควรจัดประชุมแผนงานอย่างสม่ำเสมอและก่อนการมอบหมายงานทุกครั้ง เช่น การประชุมแผนงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือการทำ Check-in เพื่ออัปเดตงานกัน 

 

ตัวอย่าง Kanban Board ของ Asana

ตัวอย่าง Kanban Board ของ Asana ที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของงาน

ที่มารูปภาพ asana.com

 

นอกจากนี้ ควรมีตารางแผนงานและไทม์ไลน์ของงานอย่างชัดเจน หรือใช้เครื่องมือจัดการงาน (Productivity Tool) เช่น Asana, Trello, Google Sheet, Monday, Click-up ฯลฯ ในการมอบหมายงาน ติดตามงาน และกำหนดวันส่งงาน (Due Date) ที่ชัดเจน เห็นตรงกัน

 

2. การประชุมและเครื่องมือที่ใช้

 

ทำข้อตกลงในการประชุมและการนัดหมายประชุม เช่น ควรนัดก่อนการประชุมกี่วัน แจ้งผ่านช่องทางไหน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประชุม เช่น Zoom, LINE, Discort, Google Meet ฯลฯ นอกจากนี้ ในทุก ๆ การประชุม โดยเฉพาะการประชุมออนไลน์ ควรจะทำสรุปรายงานการประชุมหรือ Minutes of Meeting ทุกครั้ง โดยสรุปประเด็นที่พูดคุย สิ่งที่ตกลง สิ่งที่ต้องดำเนินการ ใครรับผิดชอบอะไร

 

3. กำหนดวิธีการสื่อสารและเครื่องมือ

เรื่องของการสื่อสารในช่วง Work Form Home เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เพราะเราไม่สามารถเดินไปพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเหมือนตอนนั่งทำงานด้วยกันในออฟฟิศ

 

บริษัทหรือทีมงานควรตกลงร่วมกันว่า จะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารบ้าง เช่น Slack, LINE, อีเมล, โทรศัพท์ ฯลฯ โดยกำหนดว่าเรื่องไหน ด่วนไม่ด่วน ควรใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น ส่งงานหรือมอบหมายงานให้ใช้อีเมล พูดคุยทั่วไปให้ใช้ Slack หรือ LINE Group เรื่องด่วนให้ใช้โทรศัพท์

 

และนอกจากเรื่องของเครื่องมือแล้ว ควรกำหนดเวลาในการติดต่อสื่อสาร หรือพูดคุยเรื่องงาน เพื่อรักษาเส้นแบ่งระหว่างการงานและชีวิต เช่น ทุกคนต้องพร้อมสื่อสาร หรือตอบแชทในช่วง 9.00 น. – 18.00 น. ไม่ทักหรือคุยเรื่องงานหลัง 19.00 น.

 

4. กำหนดตำแหน่งและลำดับการส่งงาน รีวิว และอนุมัติ

 

อีกเรื่องที่อาจเป็นปัญหาในการ Work From Home หากไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน นั่นคือ กระบวนการในการอนุมัติและลำดับการส่ง-รีวิวงาน 

 

ควรตกลงกันให้เข้าใจตรงกันว่า งานไหนควรส่งใคร ใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เรื่องไหนควรปรึกษาใคร ซึ่งเครื่องมืออย่าง RACI Chart อาจช่วยได้ ด้วยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ (Role & Responsibility) ให้ชัดเจน เรื่องใดใครต้องรับรู้บ้าง เรื่องไหนต้องปรึกษาใคร 

 

ตัวอย่าง RACI Chart

ตัวอย่าง RACI Chart ในการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบ

https://www.teamgantt.com/blog/raci-chart-definition-tips-and-example

 

นอกจากนี้ ควรกำหนดเครื่องมือสำหรับใช้ส่งงานและรีวิวผลงานเพื่อความสะดวกในการคอมเมนต์ เช่น Google Doc สำหรับคอมเมนต์งานเอกสาร บทความ ฯลฯ 

 

5. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและอื่น ๆ

 

นอกจากเรื่องของการทำงานที่ถือเป็นความท้าทายในการ Work From Home แล้ว ยังมีเรื่องของ Teamwork ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานงาน การทำงานจากคนละที่หรือไม่ค่อยได้เจอกัน ทำให้การสร้างสัมพันธ์ระหว่างทีมงานและการสร้างทีมเป็นเรื่องยากขึ้น 

 

ตัวอย่างการสร้างออฟฟิศเสมือนบน Gather

ตัวอย่างการสร้างออฟฟิศเสมือนบน Gather 

 

บริษัทจะต้องคำนึงว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานไม่รู้สึกขาด Connection กัน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงาน บริษัทอาจจัดกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันตามวาระโอกาสหรือการสร้างห้องพูดคุย อย่าง Gather หรือ Discort ขึ้น หรือมีการเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมในโลกเสมือน เช่น เล่นเกม Animal Crossing ด้วยกัน 

 

รวมไปถึง เรื่องสำคัญอื่น ๆ อย่างเช่น เรื่องการจัดการเอกสารที่จำเป็นจะต้องมีการเซ็น จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง การส่งเอกสารฉบับจริง หรือเรื่องของสวัสดิการพนักงานที่บริษัทควรจะมีให้ แม้จะพนักงานจะไม่ได้มาทำงานที่ออฟฟิศก็ตาม เช่น การมีโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAP) อย่าง SAKID, การมอบ Gift Voucher แทนสวัสดิการที่ได้ในออฟฟิศ​ ช่วยสร้างกำลังใจ, เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  

 

Work From Home เวิร์กแบบไหนให้สุขภาพกาย-ใจยังดี

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในมุมด้านกลับของ Work From Home  ก็ทำให้เส้นแบ่งเวลาระหว่างชีวิตและการทำงานเลือนราง ส่งผลต่อสุขภาพใจเป็นพิเศษ ทำให้เกิดอาการหมดไฟหรือ Burnout ได้ง่าย ซึ่งเรื่องนี้ ต้องจัดการร่วมกันจาก 2 ฝ่าย ทั้งบริษัทและคนทำงาน 

 

– นโยบายหรือสวัสดิการแบบไหนที่บริษัทควรมีในช่วง WFH ควรอำนวยความสะดวกเรื่องเครื่องมือและโปรแกรมช่วยทำงาน มีอุปกรณ์ให้ รวมไปถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ช่วยดูแลเรื่องจิตใจ เช่น Health Program หรือ Employee Assistance Program ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน SAKID ที่มีฟีเจอร์ติดตามความรู้สึกและใช้พูดคุยปรึกษานักจิตวิทยาได้

 

– คนทำงานจะ ‘เวิร์ก’ ยังไงให้ชีวิตไม่เสียสมดุล สร้างบรรยากาศทำงาน จัดที่ทำงาน เปิดเพลง วางแผนการทำงานและจัดตารางเวลาทำงานให้ชัดเจน ขีดเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่และเวลาทำงานกับพื้นที่และเวลาส่วนตัว ต้องมีเวลาพัก ควรตั้งเวลาพัก ยืดเส้นยืดสาย หรือลุกเดิน

 

สรุป

 

Work From Home จะไม่ใช่แค่เพียงเทรนด์รูปแบบการทำงานเท่านั้น แต่จะกลายเป็นความปกติใหม่ เป็นรูปแบบการทำงานหรือสวัสดิการบริษัทที่พนักงานมองหา ซึ่งการ WFH ในมุมของบริษัทก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หรือมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการนำนโยบายนี้มาใช้ แต่หากบริษัทวางระบบการทำงานให้ดี ก็สามารถทำให้การทำงานแบบ Work From Home หรือ Remote Working เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหมือนหรือเหนือกว่าการทำงานในออฟฟิศได้เช่นกัน

บทความที่น่าสนใจ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลก VUCA สำคัญอย่างไร? แนะนำวิธีวางแผนเบื้องต้น

วางแผนพัฒนาทรัพยการมนุษย์อย่างไรให้ได้ผลในโลกของ VUCA ที่ผันผวนและไม่แน่นอน ผ่านการทำความเข้าใจและให้เทคนิคที่เอาไปใช้ต่อได้ไม่ยาก นั่นก็คือ…

อ่านต่อ »
Cover-Burn-out-sakid

WORKSHOP BURN OUT

กิจกรรม “ภาวะหมดไฟ กับสิ่งต่างๆ”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “Burn Out”  ให้กับธนาคาร UOB โดยนักจิตวิทยา ผู้เข้าฟังจะได้ทำการสำรวจตัวเองว่าอาการนี้เรียกว่า หมดไฟ หรือเปล่า และสามารถจัดการกับความรู้สึกได้อย่างไร การจัดการความเครียดจากการทำงานเพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพใจ

อ่านต่อ »
Sakid thumbnail -officesyndrome

ทำอย่างไร เมื่อคนในองค์กรเป็น Office syndrome

คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตอนนี้กำลังมีอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหัว นั่งทำงานสักพักก็รู้สึกตึงเมื่อย หากคุณคิดว่า นี่ไม่ใช่เพราะอายุเพียงอย่างเดียว แต่กำลังบ่งบอกว่าคุณมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น Office syndrome โรคยอดฮิตที่หลายคนรู้จักแต่คงไม่อยากที่จะสนิทสนม

อ่านต่อ »
Cover-sakid-บางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard-01

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่อง

อ่านต่อ »
Cover-Sakid-Ws อาหารและหลักโภชนาการ

WORKSHOP อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง

กิจกรรม  Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลด้านอาหารการปรับใช้กับตัวเอง การอ่านผลเลือดเข้าใจแบบง่ายว่าเราต้องปรับพฤติกรรมด้านไหน รวมทริคสุขภาพดีด้วยการปรับมื้อนี้ให้สุขภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมาย Smart Goal ทำให้ได้จริง

อ่านต่อ »